Zaměstnanci školy

Funkce Jméno Třídnictví Předměty
Ředitel Mgr. Jolana Sejbalová     ČJ
Zástupce Mgr. Radek Pilař  

 Pří, Vla, I

Ekonom  Kateřina Kozlovská Dis.    
Výchovný poradce Mgr. Alena Popelková    
Učitelé 1.stupeň
Mgr. Eva Žouželková
1.třída  
                        Mgr.Ludmila Šimečková 2.třída  
                  Mgr. Jana Dospělová 3.třída  
          

Mgr. Monika Filipi

4.třída  
 

Ing. Radovan Crhák

5.třída  M, D, Pč
Učitelé 2.stupeň Mgr. Erich Kalous

6.třída

 Z, TV, I, VV
 
                                     Mgr. Alena Popelková

Bc. Eva Milenovská, DiS.
7.třída        

Asistent pedagoga
ČJ,VO,VV,Pč

                                     Ing. Jana Burianová

Ludmila Jenišová
8.třída

Asistent pedagoga
AJ,CH, Př,Vv

VV
                                        Mgr. Jana Strouhalová 9.třída ČJ, NJ, AJ
                                     Mgr. Helena Kopřivová

Bc. Tamara Mengrová
 
M
 
Hv
                                     Bc. Tereza Hrouzková   Fy
Učitelé MŠ Pavlína Veverková, Dis.   
Kristýna Dvorská       
   
                                     Vlasta Konečná                
                              
Vychovatelky ŠD Marta Slechanová Petra Kroupová, Dis.  
Provozní zaměstnanci Robert Hensl Marie Fiebichová  
  Ludmila Kolínská Hana Skočovská  
           Radmila Skočovská Hana Tomanová  
  Eva Stenzlová Alena Gošová  
  Eva Škrabalová    

 

Mgr. Eva Žouželková