Zaměstnanci školy

Funkce Jméno Třídnictví Předměty
Ředitel Ing. Vilém Slechan    F
Zástupce Mgr. Radek Pilař  

IVT, Prac.čin., Př

Ekonom  Kateřina Kozlovská Dis.    
Výchovný poradce Mgr. Alena Popelková    
Učitelé 1.stupeň Mgr. Monika Filipi 1.třída  
                        Mgr. Eva Žouželková 2.třída  
                  Mgr. Ludmila Šimečková 3.třída  
          

Mgr. Lenka Straková

4.třída, D  
 

Mgr. Jana Dospělová

Markéta Rašková

5.třída
Asistent pedagoga
 
Učitelé 2.stupeň Mgr. Jana Strouhalová

6.třída

ČJ, AJ, NJ, Vv
                                     Bc. Martina Baráková 7.třída  Z, TV
                                     Mgr. Alena Popelková 8.třída Čj, D, VO, VV, Pč
                                        Mgr. Petra Hájková 9.třída ČJ, M, Inf
                                    
Ing. Jana Burianová
Mgr. Petr Smékal 
 
Ch, Aj, Př, D
Hv, D
                                          
Učitelé MŠ Pavlína Makrlíková          Kristýna Dvorská  
                                     Vlasta Konečná                    
                                          
Vychovatelky ŠD Marta Slechanová Petra Kroupová, Dis.  
Provozní zaměstnanci Robert Hensl Marie Fiebichová  
  Jaroslava Hicklová  Hana Skočovská  
           Radmila Skočovská Jana Ertlová  
  Eva Stenzlová Alena Gošová  
  Eva Škrabalová