Zaměstnanci školy

Funkce Jméno Třídnictví Předměty
Ředitel Mgr. Jolana Sejbalová     ČJ
Zástupce Mgr. Radek Pilař  

 Pč, I, Ai

Ekonom  Kateřina Kozlovská Dis.    
Výchovný poradce Mgr. Alena Popelková    
Učitelé 1.stupeň Mgr. Ludmila Šimečková 1.třída  
                        Mgr. Jana Dospělová 2.třída  
                  Mgr. Monika Filipi 3.třída  
          

Mgr. Eva Žouželková

4.třída  
 

Mgr. Lenka Straková

5.třída  D, Vv 
Učitelé 2.stupeň Mgr. Alena Popelková

6.třída

ČJ, Vo, D, Vv, Pč
 
                                     Ing. Jana Burianová

Ludmila Jenišová
7.třída        

Asistent pedagoga
AJ, CH, Př, D
                                     Mgr. Jana Strouhalová 8.třída ČJ, NJ, AJ
                                        Mgr. Martina Baráková 9.třída Z, Tv
                                     Mgr. Helena Kopřivová

Bc. Tamara Mengrová
 
M
 
Hv
                                     Bc. Tereza Hrouzková   Fy
Učitelé MŠ Pavlína Veverková, Dis.   
Kristýna Dvorská       
   
                                     Vlasta Konečná                
                              
Vychovatelky ŠD Marta Slechanová Petra Kroupová, Dis.  
Provozní zaměstnanci Robert Hensl Marie Fiebichová  
  Ludmila Kolínská Hana Skočovská  
           Radmila Skočovská Jana Ertlová  
  Eva Stenzlová Alena Gošová  
  Eva Škrabalová