Vážení rodiče,

při úhradě na účet školy ČSOB 181896458/0300 je nutné tyto platby označit! 

Při úhradě stravného použít přidělený variabilní symbol (pokud ještě nebyl přidělen - vyzvedněte si jej v kanceláři jídelny)  a do zprávy pro příjemce uveďte - příjmení dítěte a označení platby stravné.

Při ostatních platbách do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a účel platby např. školné ŠD/ MŠ, lyžování Kladky a pod.  

Organizace školního roku 2022 / 2023

   

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v pondělí 1. září 2022.

Státní svátek připadá na středu 28. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Státní svátek připadá na pátek 28. října 2022.

 

Státní svátek připadá na čtvrtek 17. listopadu 2022.

Na pátek 18. listopadu 2022 stanovuji ředitelské volno.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 6.3. - 12. 3. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Pondělí velikonoční připadá na 10. dubna 2023.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

 

 

                        Mgr. Jolana Sejbalová

       ředitelka školy