d 25.5. povolenupraveno PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

­­­­­­­­­­Září                    

 

Zahájení školního roku – 2.9., před školou 8.05 hod.

Zahájení výuky ZUŠ Moravská Třebová ve škole – klavír, kytara, zpěv, dech.nástroje, výtvarka

Zahájení kroužku deskových her (šachy) – úterý 13.30                    

Zahájení činnosti sportovního kroužku 1. – 4. tř. ( 1x týdně )  

Adaptační pobyt žáků 6. třídy – stará škola Bohdalov, 5.- 6. 9.

Program „Jak znáte svoje sousedy“ v rámci Č-N kulturních dnů v Mor. Třebové – 17.9., 9. třída

Memoriál Oto Stenzla v atletickém čtyřboji žáků – 20.9., TJ Sokol, hřiště, 15.00 hod.

Kopaná - 23. 9., mini-fotbal, Jevíčko - vybraní žáci

Kartografické a geodetické dny – Velké Opatovice  27. 9. – 7., 8. třída

Státní svátek – sobota  28.9.

Program“ Les ve škole“ – 5. třída -získání certifikátu „Lesní třída“, celoročně

Celoroční projekt v rámci vlastivědy:  „Poznej svou obec“ – Nová Roveň– 5. třída

______________________________________________________________________________

Říjen                    

 

Zahájení činnosti kroužků – o.s. Trnka (jóga, taneční), deskových her, umělecké obory

Týden knihoven – 30.9.- 4.10., návštěva místní knihovny žáky ZŠ v rámci ČJ a ŠD

Kopaná – minifotbal – 2. 10. (okresní kolo)  vybraní žáci

Karierové poradenství – 2.10., úřad práce, žáci 9. třídy

Program SVP „ Alfa“ – 3.10. , 7. třída

K pramenům řeky Svitavy - 7. 10. – 5. třída

Projekt „Šablony II-Síťování škol“ – čtenářská gramotnost, 7. 10. od 15 h., přihl.učitelé Čj

Exkurze  „Anthropos Brno“ – 9.10., žáci 4. třídy

Prezentace práce MAS Moravskotřebovska a Jevíčska – 9.10., M. Třebová, učitelé

Školní kolo Logické olympiády – 14. 10.  v rámci hodin informatiky

Poznej svou obec – Stará Roveň - 14.10.  – dle počasí – 5. třída

Poznávací zájezd do Vídně –16. 10., vybraní žáci 6.- 9. třída, němčina

Burza středních škol – 17.10., odjezd  08.15 hod., 9. třída, Svitavy „Fabrika“ + muzeum O. Šindler

Konference učitelů matematiky – Litomyšl, 18. 10.

Přednáška „Marie Terezie v dějinách“ – 21.10., KD Městečko Trnávka, 5.-9. třída od 11.30 hod.

Výšlap na „Holubí studánku“ – 19.10. –  SRPŠ, dle počasí        

Angliáda - 23. 10.,  Gymnázium Jevíčko , vybraní žáci  9. třídy

Projekt  „Technohrátky“ – 23.10. , Litomyšl, vybraní žáci 8. a 9. třídy

Podzimní lovec – projektový den 1. st.

Státní svátek 28.10. – pondělí         

Podzimní prázdniny žáků – úterý 29. 10., a středa 30.10.

_______________________________________________________________________________

Listopad            

 

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení 1.11.,  zubní ambulance, (vždy pátek)

Příběhy bezpráví – 6. 11. žáci 8. a 9. třídy

Florbal – 7. 11. starší žáci, Jaroměřice

Drakiáda -  9.11. - SRPŠ, M. Trnávka u sjezdovky, dle počasí

Čtvrtletní pedagogická rada - úterý 12.11. ve 13.30 hod., sborovna

Plenární schůze SRPŠ – úterý 12.11. v 16.00 hod., jídelna školy

Třídní schůzky s rodiči  - úterý 12.11. od 16.30 hod. ve třídách

Státní svátek - 17. 11.  neděle

Porada ředitelů základních škol – 25.-27.11., Ústupky u Seče

Odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou – do 29.11., žáci  9. třídy

Florbal – starší žákyně, M. Třebová

Poznej svou obec – M. Trnávka – dle počasí – 5. třída

Les ve škole – celodenní vycházka 5. třída

Bruslení – 1. stupeň

_______________________________________________________________________________

Prosinec            

 

Rozsvícení „Vánočního stromu“ –  neděle 1.12. v 17.00 hod., náves, MŠ a 1- 5.tř.

Vánoční posezení se seniory – 11.12., kulturní dům, pásmo básniček a písniček – 1. stupeň, 13 hod.

Vánoční besídka – neděle 8. 12., od 15 hodin, sál KD, škola, školka, ZUŠ, SRPŠ

Vyhlášení nejlepších sběračů bylin ve škole – 2.12., chodba 1. stupně, předání odměn

Divadelní představení –„Ježíškova košilka“ – Brno- Polárka – 19. 12. – 5. třída

Vánoční posezení zaměstnanců školy – 20.12.  pátek 15.00 hod., zaměstnanci, M. Třebová

Sportovní den ředitele školy – pátek 20.12., od 9.00 hod., hala - 2.st.

Vánoční  nadílka – pátek 20.12. - 1. stupeň, nadílka zvířatům v lese

Bruslení – 1.a 2. stupeň

Les ve škole – celodenní vycházka 5. třída

Kino  Městečko Trnávka –  filmové představení pro žáky 1. stupně

Vánoční prázdniny – 23.12. – 3.1. 2020, vyučování začne v pondělí 6.1.2020

________________________________________________________________________________

Leden  2020                   

 

Zahájení vyučování - pondělí 6.1. 2020

Lyžařský výcvik – 1. stupeň,  Kladky – 6. – 10.1. 

Talentové zkoušky  na střední školy – 7.1.- 11.1.

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ, a žáci 3.- 4. třídy, Mohelnice, 10x – zahájení dle rozpisu         

Švihadlový čtyřboj 1.- 3. tř., školní kolo – sportovní kroužek

Bruslení – 1. i  2. stupeň, vybrané třídy

Les ve škole – celodenní vycházka 5. třída

Školní kolo matematické olympiády vybraní žáci 5. až 9. třídy

Ples SRPŠ – sobota 25.1., 20.00 hod., sál KD M. Trnávka        

Pololetní pedagogická rada – úterý 28.1. ve 13.30 hod., sborovna

Vydání pololetního vysvědčení -  čtvrtek 30.1. v poslední vyuč. hodině

Pololetní prázdniny - pátek 31. 1.

______________________________________________________________________________

Únor                  

 

Lyžařský výcvikový kurz  2.– 7. 2. – výběr 5. až 9. třída, Malá Morávka, penzion „Na Rychtě“

Jarní prázdniny 10. 2. -16. 2.

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída,  Mohelnice,  pokračování              

Recitační soutěž – školní kolo, oblastní kolo, 1. i 2. stupeň

Bruslení – 1. i  2. stupeň, vybrané třídy

Recitační soutěž – školní kolo, oblastní kolo, 1. i 2. stupeň

Školní kolo Pythágoriády - žáci 5. až 8. třídy

Florbal – 4.–5. třída (chlapci), Mor. Třebová

Dětský maškarní karneval – 29.2.,  sál KD, od 16. hod., SRPŠ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Březen

 

Od 11.3. došlo z rozhodnutí vlády ČR k uzavření základních škol v celé ČR. Přechod na distanční výuku.

Od 12.3. došlo z rozhodnutí zřizovatele k uzavření mateřské školy.

Odevzdání přihlášek na střední školy - do 1. 3., žáci  9. třídy    

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování                

Vítání jara – 1. stupeň

Návštěva knihovny v M. Trnávce - měsíc knihy, žáci ZŠ a MŠ

Výuka v přírodě „Les ve škole“ – celodenní vycházka 5. třída

Škola na zámku Litomyšl – „Smetanou během pár minut“, 1. stupeň

Matematický „Klokan“ –  vědomostní soutěž pro žáky školy    

Soutěž v gymnastice - obvodní kolo, 1. stupeň, M. Třebová

Košíková (dívky) – 8. – 9. třída

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

Den učitelů  -  čtvrtek 26. 3., vedení školy, jídelna školy od 15 hod.

Vydání zápisních lístků žákům 9. třídy – do 31.3.

___________________________________________________________

Duben                           

 

Zápis dětí do 1. třídy – 2. 4. 2020

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4.

Státní svátek – pátek 10. 4.

Pondělí velikonoční – 13.4..

Přijímací zkoušky na SŠ – 14. a 15. 4.

Čtvrtletní pedagogická rada – úterý 21.4. ve 13.30 hod., sborovna

Třídní schůzky s rodiči  - úterý 21. 4. od 16.00 hod. ve třídách

Velikonoční jarmark – 1.stupeň

Den vzdělanosti – projektový den + Bleší trh - 1. stupeň

Soutěž v gymnastice  žáků 1. stupně, obvodní kolo

Dopravní soutěž pro žáky školy – M. Trnávka, hřiště

Výuka v přírodě „Les ve škole“ – celodenní vycházka 5. třída

Mc Donald s Cup – fotbal, 4.- 5. třída chlapci

Pythagoriáda – 2. stupeň

OVOV- oblastní kolo

Vybíjená - 4.- 5.tř. chlapci i dívky

Soutěž v předčítání německého textu – Bücherwurm – Pardubice (Goethe-Zentrum)

Florbal (DDM)  2. a 3. tř.

Poznej svou obec –Linhartice – dle počasí – 5. třída

__________________________________________________________

Květen              

 

Zápis dětí do mateřské školy – 14. 5.

Státní svátky - pátek 1.5. a pátek 8.5.

Lampiónový průvod s ohňostrojem a diskotékou – 8.5., SRPŠ,  hřiště TJ Sokol

Od 25.5. došlo k omezenému otevření ZŠ - pouze pro 1. stupeň

Od 25.5. byla otevřena mateřská škola

Divadelní představení – Brno-Polárka – Vinnetou – 20. 5. – 5. třída

Olympiáda 1. tříd - Velké Opatovice

Cyklistický výlet pro žáky 2. stupně  a 5. třídy

Výuka v přírodě „Les ve škole“ – celodenní vycházka 5. třída

Poznej svou obec – M. Trnávka – dle počasí – 5. třída

Dopravní soutěž – oblastní kolo, Moravská Třebová                      

Pohár rozhlasu v atletice – obvodní kolo,  Jevíčko (Moravská Třebová)

Školní výlety 1. stupeň

___________________________________________________________

Červen              

 

Dětský den na Cimburku – 6. 6., Cimburk, SRPŠ, M. Trnávka

Závody v atletické všestrannosti žáků 1. stupně – DDM

Les ve škole – celodenní vycházka 5. třída

Poznej svou obec – Pěčíkov,  Bohdalov – dle počasí – 5. třída

Přírodovědná vycházka s ornitologem panem Vránou 1.- 4.třída

Zahradní slavnost – Svatojánský piknik – 1.stupeň

Pedagogická rada školního roku 2019/2020 - čtvrtek 25.6. ve 13.00 hod., sborovna (pedagogové),

Odevzdání učebnic, úklid školy a okolí – pondělí 29.6.

Rozloučení dětí s MŠ – 24. 6 .- vystoupení žáků ZŠ a MŠ pro rodiče, obecní úřad, 15.00

Vydání vysvědčení úterý - 30.6. před školou

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy – úterý 30.6. v 8.15 hod., obecní úřad

Závěrečná porada pedagogického sboru úterý 30.6. v 10.00 hod.

 

 

V Městečku Trnávce  dne  27. září 2019. (upraveno 6.4.2020)

 

                                                                               

                               Ing. Vilém Slechan               

                                 ředitel školy v.r.