Vážení rodiče,

při úhradě na účet školy ČSOB 181896458/0300 je nutné tyto platby označit! 

Při úhradě stravného použít přidělený variabilní symbol (pokud ještě nebyl přidělen - vyzvedněte si jej v kanceláři jídelny)  a do zprávy pro příjemce uveďte - příjmení dítěte a označení platby stravné.

Při ostatních platbách do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a účel platby např. školné ŠD/ MŠ, lyžování Kladky a pod.  

Organizace školního roku 2023 / 2024

   

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Státní svátek připadá na čtvrtek 28. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Státní svátek připadá na sobotu 28. října 2023.

 

Státní svátek připadá na pátek 17. listopadu 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024, tento den bude předáván výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 11. března – 17. března 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Svátek „Velký pátek“ připadá na pátek 29. března 2024.

Pondělí velikonoční připadá na 1. dubna 2024.

Květnové státní svátky připadají na středu 1. května a 8. května 2024

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2024 do neděle 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Další informace týkajícím vyučování a akcí školy budou průběžně zveřejňovány na stránkách školy. Rodiče dětí v MŠ budou informováni prostřednictvím meilové korespondence, informace budou také vyvěšeny na nástěnkách v MŠ.

Rodiče žáků ZŠ budou informováni prostřednictvím programu Bakalář.