PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

­­­­­­­­­­Září                    

Zahájení školního roku – 3.9., před školou 8.10 hod.

Zahájení výuky ZUŠ Moravská Třebová ve škole – klavír, kytara, zpěv, dech.nástroje, výtvarka

Zahájení kroužku deskových her (šachy) – středa 13.30                   

Zahájení činnosti sportovního kroužku 1. – 4. tř. ( 2x týdně ),  Kroupová

Přespolní běh – 12.9., mladší a starší žáci i žákyně, oblastní kolo – Jevíčko

Stmelovací pobyt „Osada Lípa“– Zadní Arnoštov, 4. třída, 13.-14.9.

Mimořádné třídní schůzky s rodiči žáků v 1. a 3. třídě  – 13.9. a 20.9. od 16:00

Sir Nicolas Winton „Síla lidskosti“ – M. Třebová, sál ZUŠ, 18.9.-7. třída, 19.9.-8. a 9. třída

Beseda na obecním úřadě – M.Trnávka, 20.9, 3. třída

100 let republiky očima dětí - 21.9. výukový program 2,3,4 třída

Memoriál Oto Stenzla v atletickém čtyřboji žáků – 21.9., TJ Sokol, hřiště, 15.00 hod.

Přespolní běh okresní kolo - Polička – 21.9., mladší a starší žáci i žákyně postupující,

Exkurze „Svět techniky“ Ostrava - Dolní Vítkovice – 26.9., 6.- 9. třída

Ředitelské volno – čtvrtek 27.9. – pro pedagogy odborné školení v oblasti inkluze    

Státní svátek – pátek 28.9.

______________________________________________________________________________

Říjen                    

Zahájení činnosti kroužků – o.s. Trnka (jóga, taneční),deskových her, umělecké obory

Týden knihoven – 1.10.- 5.10., návštěva místní knihovny žáky ZŠ v rámci ČJ a ŠD

Kopaná – minifotbal, Jevíčko, 4.10.,  vybraní žáci

Návštěva muzea ve Svitavách – 4.10., interaktivní výstava „Báječný hrdina“, 6. třída

Dudekšou – spisovatel a ilustrátor Dudek, M. Trnávka - 1. – 9. tř.  – 5.10.

Volby do obecních zastupitelstev a senátu ČR – 5.- 6.10.

Projekt „Šablony II-Síťování škol“ – čtenářská gramotnost, 8. 10. od 15 h., učitelé Čj

Školní kolo Logické olympiády - v rámci hodin Informatiky, 8.- 12.10

Exkurze Brno – vila Thugendhat, 10. 10., 8. třída

Broučci – baletní pohádka Olomouc, 11. 10. - 1. – 3. třída

Drakiáda -  13.10. - SRPŠ, M. Trnávka u sjezdovky, dle počasí

Angliáda - 17. 10. v Jevíčku, vybraní žáci 8. a 9. třídy

Burza středních škol – 18.10., odjezd 09.15 hod., 9. třída, Svitavy „Fabrika“

Podzimní lovec – projektový den 1.st.

Státní svátek 28.10. – neděle          

Podzimní prázdniny žáků – pondělí 29. 10., a úterý 30.10.

_____________________________________________________________________________

Listopad            

Čtvrtletní pedagogická rada - úterý 13.11. ve 13.30 hod., sborovna

Plenární schůze SRPŠ – 13.11. v 16.00 hod., jídelna školy

Třídní schůzky s rodiči  - úterý 13.11. od 16.30 hod. ve třídách

Zdravohrátky – SZŠ Svitavy, 14.11.

Příběhy bezpráví – 8 a 9. třída

Florbal - starší žáci, Jaroměřice

Florbal – starší žákyně, M. Třebová

Bruslení – 1.a 2. stupeň

Výtvarná soutěž „Krása podzimu“ – 1.st. (DDM)

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

Státní svátek - 17.11.  sobota

Čerti na Cimburku 24.11., SRPŠ, 14.00 hod.

Porada ředitelů základních škol – 27.-28.11., Ústupky u Seče

Odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou – do 30.11., žáci 9. třídy

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

_______________________________________________________________________________

Prosinec            

Vánoční posezení se seniory – 6.12., kulturní dům, pásmo básniček a písniček – 1. stupeň, 13 hod.

Vyhlášení nejlepších sběračů bylin ve škole – 11.12., chodba 1. stupně, předání odměn

Rozsvícení „Vánočního stromu“ –  neděle 2.12. v 17.00 hod., náves, MŠ a 1- 5.tř.

Vánoční besídka – neděle 9. 12., od 14 hodin, sál KD, škola, školka, ZUŠ, SRPŠ

Kino Moravská Třebová – filmové představení pro žáky 1.a 2. stupně

Vánoční posezení zaměstnanců školy – 20.12. čtvrtek,  zaměstnanci

Sportovní den ředitele školy – pátek 21.12., od 9.00 hod., hala 2.st.

Vánoční  nadílka – pátek 21.12. - třídní projekty 1. stupeň, nadílka zvířatům v lese

Vánoční prázdniny – 22.12. – 2.1.2019, vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2019

________________________________________________________________________________

Leden  2019                   

Zahájení vyučování - čtvrtek 3.1.

Lyžařský výcvik – 1. stupeň Kladky – 7. – 12.1.  

Talentové zkoušky  na střední školy – 7.1.- 11.1.

Švihadlový čtyřboj 1.- 3. tř., školní kolo 25.1. – sportovní kroužek

Školní kolo matematické olympiády vybraní žáci 5. až 9. třídy

Ples SRPŠ – sobota 26.1., 20.00 hod., sál KD M. Trnávka, hudba MIX Boskovice   

Pololetní pedagogická rada – úterý 29.1. ve 13.30 hod., sborovna

Vydání pololetního vysvědčení -  čtvrtek 31.1. v poslední vyuč. hodině

______________________________________________________________________________

Únor                  

Pololetní prázdniny - pátek 1. 2.

Jarní prázdniny 4. 2. -10. 2.

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, zahájení 21.2.               

Lyžařský výcvikový kurz 17.2. – 22.2 – výběr 6. až  9. třída, Malá Morávka, penzion „Na Rychtě“

Recitační soutěž – školní kolo, oblastní kolo, 1. i 2. stupeň

Školní kolo Pythágoriády žáci 5. až 8. třídy

Florbal – 4. – 5. třída (chlapci) v Mor. Třebové

Dětský maškarní karneval – 23.2.,  sál KD, od 16. hod., SRPŠ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Březen

Odevzdání přihlášek na střední školy - do 1. 3., žáci  9. třídy    

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování                

Vítání jara – 1. stupeň

Návštěva knihovny v M. Trnávce - měsíc knihy, žáci ZŠ a MŠ

Matematický „Klokan“ –  vědomostní soutěž pro žáky školy    

Soutěž v gymnastice  žáků 1. stupně, obvodní kolo

Beseda – Požární prevence – 2.,3. roč. – 20.3. HZS Pardub.kraje

Košíková (dívky) – 8. – 9. třída

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

Den učitelů  -  čtvrtek 28. 3., vedení školy, jídelna školy od 15 hod.

Vydání zápisních lístků žákům 9. třídy – do 31.3.

___________________________________________________________

Duben                

Zápis dětí do 1. třídy – 4. 4. 2019  

Velikonoční turnaj pro žáky 6. - 9. třídy - sportovní hala, od 10.00 hod.

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování 

Dopravní soutěž pro žáky školy 

Den Země  (1.- 3.tř.  DDM)

Den vzdělanosti – projektový den + Bleší trh - 1. stupeň

Den otevřených dveří na 1. stupni - 8.00 - 10.00 hod. pro rodiče, ve třídách

Mc Donald s Cup - 4.- 5. třída chlapci

OVOV-oblastní kolo

Vybíjená - 4.- 5.tř. chlapci i dívky

Florbal (DDM)  2. a 3. tř.  

Přijímací zkoušky – 12.4. a 15. 4., žáci  9.třídy, 16.4. a 17.4. žáci 5. třídy

Výšlap do okolí M. Trnávky, Čarodejnice – SRPŠ, okolí Městečka Trnávky, Hřiště

Čtvrtletní pedagogická rada – úterý 16.4. ve 13.30 hod., sborovna

Třídní schůzky s rodiči  - 16.4. od 16.00 hod. ve třídách

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18.4. a pátek 19.4.

Pondělí velikonoční – 22.4..

__________________________________________________________

Květen              

Zápis dětí do mateřské školy – 9. 5.

Lampiónový průvod s ohňostrojem a diskotékou – 10.5., SRPŠ, hřiště TJ Sokol

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování 

Cyklistický výlet pro žáky 2. stupně

Pasování prvňáčků na čtenáře – místní knihovna

Olympiáda 1.tříd - Velké Opatovice

Dopravní soutěž – oblastní kolo, Moravská Třebová                      

Pohár rozhlasu v atletice – obvodní kolo, Moravská Třebová

Školní výlety 1. stupeň

Exkurze Praha - 9. třída – návštěva poslanecké sněmovny

___________________________________________________________

Červen              

Závody v atletické všestrannosti žáků 1. stupně – DDM

Pohádkový Cimburk – 8.6., Cimburk, SRPŠ, M. Trnávka

Dny školních výletů žáků 2. stupně - 17.- 21.6.

Svatojánský piknik na.zahradě ZŠ - 21.6.  - 1.stupeň

Rozšířená Pedagogická rada školního roku 2017/2018 s občerstvením - úterý 25.6. ve 13.30 hod., sborovna (pedagogové), od 15.30 hod. všichni zaměstnanci školy – učebna 7. třídy

Rozloučení dětí s MŠ – 26. 6. - vystoupení žáků MŠ pro rodiče, obecní úřad, 15.00 hod.

Odevzdání učebnic, úklid školy a okolí – 26.6.

Honba za pokladem pánů z Cimburka - 27.6.– 2. stupeň

Hledání klíče k prázdninám 27.6. (turistická vycházka) - 1.stupeň

Vydání vysvědčení pátek - 28.6.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy – 28.6. v 8.15 hod., obecní úřad

Závěrečná porada pedagogického sboru 28.6. v 10.00 hod.

                                                                                

                                        Ing. Vilém Slechan               

                                           ředitel školy