ZÁPIS dětí do mateřské školy

 

Zápis proběhne dne 14.5.2020 od 07.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy a bude prováděn bez přítomnosti dětí. Do MŠ budou přijímány děti od 3 let věku. Děti mladší, které zvládají sebeobsluhu, v případě nenaplněné kapacity MŠ.

Zákonní zástupci se dostaví s občanským průkazem a rodným listem dítěte, který předloží ke kontrole. Následně vyplní předepsané dokumenty, které na místě odevzdají.

Na základě vyplněných dokumentů obdrží v písemném vyhotovení do 31.5.2020 rozhodnutí .

 

Rada obce, jakožto statutární orgán zřizovatele Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka,okres Svitavy,rozhodla po poradě s vedením školy a průzkumu zájmu o umístění dětí do mateřské školy obnovit za dodržení předepsaných pokynů (MŠMT)  provoz mateřské školy k 25.5.2020. Provoz mateřské školy v omezeném režimu bude probíhat tentokrát do 31. července 2020

 

     Ing. Vilém Slechan, ředitel školy

 

 

 Zaměstnanci MŠ

     Ředitel ZŠ a MŠ: Ing. Vilém Slechan

     Učitelky: Pavlína Veverková

                    Kristýna Dvorská

                  Vlasta Konečná

                  

     Provozní zaměstnanci: Eva Škrabalová

                                      Eva Stenzlová

Kontakty

     Adresa: Městečko Trnávka 161

     Mobil: 731 449 263

     Pevná linka:461 329 117 

     E-mail: ms.mtrnavka@mtr.cz