Oznamujeme rodičům, že od září 2022 budou všichni předškoláci chodit do oddělení MŠ u kostela (bývalý obecní úřad).

Dále prosíme všechny rodiče, začněte si hlásit  stravu na nový školní rok již posledních 14 dní v srpnu!!! Nenechávat až na září. Děkujeme

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Městečko Trnávka pro školní rok 2022/2023

KRITÉRIA:

1. Trvalý pobyt v obci Městečko Trnávka, v případě cizinců místo pobytu v obci Městečko Trnávka.     3 body

2. Plnění povinného předškolního vzdělávání.                                                                               2 body

3. Dosažení 3 let věku před začátkem školního roku.                                                                     1 bod

4. Sourozenec v mateřské škole.                                                                                                 1 bod

Pozn. V případě, že uchazeč splňuje kritérium č. 2, nezapočítává se bod za kritérium č. 3.

 

V případě shodného počtu bodů u uchazečů, bude rozhodovat losování.

termín podávání přihlášek: 9. 5. 2022

nástup do MŠ: 1. 9. 2022