MATEŘSKÁ ŠKOLA "PŮVODNÍ" A ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ " U KOSTELA"

-PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLKY (VČETNĚ MŠ U KOSTELA) JE OD 6:15 HODIN DO 16:15 HODIN

-VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ OD 12:00 HODIN DO 12:30 HODIN

                                   PO ODPOČINKU OD 14:00 HODIN

-PŘIVÁDĚNÍ DĚTÍ DO 8:00 HODIN (RÁNO SE DĚTI ZE TŘÍD "BROUČČI" A "SLUNÍČKA" SCHÁZÍ DO 7:00 HODIN VE SPODNÍ TŘÍDĚ, ODPOLEDNE SE ZASE Z TÉTO TŘÍDY OD 14:30 HODIN ROZCHÁZÍ)

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Městečko Trnávka pro školní rok 2022/2023

KRITÉRIA:

1. Trvalý pobyt v obci Městečko Trnávka, v případě cizinců místo pobytu v obci Městečko Trnávka.     3 body

2. Plnění povinného předškolního vzdělávání.                                                                               2 body

3. Dosažení 3 let věku před začátkem školního roku.                                                                     1 bod

4. Sourozenec v mateřské škole.                                                                                                 1 bod

Pozn. V případě, že uchazeč splňuje kritérium č. 2, nezapočítává se bod za kritérium č. 3.

 

V případě shodného počtu bodů u uchazečů, bude rozhodovat losování.

termín podávání přihlášek: 9. 5. 2022

nástup do MŠ: 1. 9. 2022