Jídelníček MŠ a ZŠ 26.9. - 30.9. 2022

 

Alergeny

Alergeny v potravinách.pdf

          Vnitřní řád školní jídelny

  Vnitřní řád výdejny  

 

 

 

Výdej obědů 

10:30 - 11:30 pro cizí strávníky a výdej do jídlonosičů 

11.00 - 11:10 výdej do termonosičů pro děti v mateřské škole 

11:30 - 13:30 pro žáky základní školy a zaměstnance

Cena stravného

MŠ - 3-6 let                           

přesnídávka   10,-                             
oběd             25,-

od.svačina     10,-           

MŠ - 7 let

přesnídávka   11,-
oběd             27,-
od.svačina     10,-
              

ZŠ 7-10 let

oběd             28,-

ZŠ 11 let

oběd             30,-

ZŠ 12 - 14 let

oběd             30,-

ZŠ 15 let

oběd             32,-
 

Cizí strávníci       71,- Kč