Jídelníček ZŠ a MŠ 29.5. - 2.6. 2023

 

Alergeny

Alergeny v potravinách.pdf

          Vnitřní řád školní jídelny

  Vnitřní řád výdejny  

 

 

 

Výdej obědů 

10:30 - 11:30 pro cizí strávníky a výdej do jídlonosičů 

11.00 - 11:10 výdej do termonosičů pro děti v mateřské škole 

11:30 - 13:30 pro žáky základní školy a zaměstnance

Cena stravného

  MŠ 3-6 let MŠ 7let ZŠ 7-10 let ZŠ 11 let ZŠ 12-14 let ZŠ 15 let Cizí strávníci
Přesnídávka 10,- 11,-          
Oběd 25,- 27,- 28,- 30,- 30,- 32,- 71,-
Svačina 10,- 10,-