Jídelníček ZŠ a MŠ 25.10.-29.10.2021

 

Alergeny

Alergeny v potravinách.pdf

          Vnitřní řád školní jídelny

  Vnitřní řád výdejny  

 

 

 

Výdej obědů 

10:30 - 11:30 pro cizí strávníky a výdej do jídlonosičů 

11.00 - 11:10 výdej do termonosičů pro děti v mateřské škole 

11:30 - 13:30 pro žáky základní školy a zaměstnance