Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

Mgr. Jolana Sejbalová
Městečko Trnávka 103
569 41 Městečko Trnávka

Tel.: 461 329 122       Mobil: 736 629 814

Fax.: 461 329 122

E-mail: zs.mtrnavka@mtr.cz

IČ: 71011731

číslo účtu: ČSOB 181896458/0300

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce ředitele:        731 449 267

Účetní:                       461 329 620, 731 449 262

Školní jídelna:              461 329 190, 731 449 261

Školní družina:             461 329 622, 731 257 524

Sborovna 1. stupeň     461 329 623

Sborovna 2. stupeň     461 329 621, 731 528 097

Mateřská škola:           461 329 117, 731 449 263

MŠ u kostela:              725 137 759

Školník:                      736 785 638