Aktuality

Jízdní řády

18.01.2022 10:01
Upravené jízdní řády naleznete zde.

Z Kladek

16.01.2022 20:43
Lyžařský výcvik dětí z MŠ a 1.stupně ZŠ v  Kladkách je zdárně za námi. Ze všech 69 účastníků jich více než 90% jezdilo na velkém vleku. Daleko důležitější ale je, že jsme si za celý týden užili sněhu, krásného počasí, čerstvého vzduchu a radosti z pohybu. Více ve fotogalerii...

Info o autobusové dopravě

14.01.2022 10:15
  Informace od Ing. Leoše Berana z oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje: „Vážení rodiče, s ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do...

Testování žáků od 3. 1. 2022

30.12.2021 21:45
Od 3. 1. 2022 se budou v souladu s vládním nařízením povinně testovat všichni žáci základní školy (povinnost se nově týká i žáků očkovaných a po nemoci covid-19). Termíny testování v prvním a druhém lednovém týdnu: 3. 1., 6. 1., 10. 1., 13. 1. V dalších týdnech by se měli žáci testovat 1x...

Upozornění pro rodiče

07.12.2021 11:54
Při nemoci nebo karanténě je nutné odhlašovat obědy. Po skončení nemoci nebo karantény je třeba obědy opět přihlásit. Do jídlonosiče lze oběd odebrat pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Kontakty ŠJ - 461329190, 731449261

Rozsvícení stromečku MŠ - video

30.11.2021 15:12
První adventní neděli jsme měli s dětmi vystupovat na rozsvícení stromečku. Na akci jsme se s dětmi pilně připravovali a moc nás mrzelo, že se akce neuskutečnila. Děti to, ale neodradilo a prostřednictvím videa se chtějí pochlubit tím, co se naučily. Tímto bychom vám s dětmi chtěli...

Rozsvěcení vánočního stromu

26.11.2021 13:54
Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci bylo zrušeno kulturní vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ při rozsvěcení vánočního stromu.

Třídní schůzky 1.12.2021

25.11.2021 15:20
Vážení rodiče, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace proběhnou třídní schůzky online formou. Budou probíhat následovně: 1.Rodiče obdrží nejpozději do úterý 30.11.2021 přes Bakaláře informaci o průběžném prospěchu svého dítěte k 1. čtvrtletí školního roku. 2.Rodič, který bude mít zvlášť...

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

19.11.2021 14:15
V pondělí 22. a 29. 11 2021 podstoupí žáci všech ročníků testování antigenním testem. Po dobu testování budou mít žáci ochranu úst a nosu, kterou si ve třídě po negativním výsledku testu mohou sejmout. NETESTUJÍ se žáci, kteří doloží výsledek testu z oficiálního testovacího místa...

Platba za Kladky 2022

16.10.2021 08:49
Vážení rodiče, částku za lyžařský výcvik  žáků 1.stupně lze uhradit na účet školy ČSOB 181896458/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, toto:  KLADKY, příjmení dítěte a třídu ( např.Kladky, Nováková, 2.).  V nezbytném případě lze kurzovné uhradit hotově  v kanceláři školy....
Školský portál Pardubického kraje

Žákovská knížka

Zpravodaj Trnaváček

Přijímací řízení

Číslo žáka

Rozhodnutí o přijetí

10/1/2022

PŘIJAT

10/2/2022

PŘIJAT

10/3/2022

PŘIJAT

10/4/2022

PŘIJAT

10/5/2022

PŘIJAT

10/6/2022

PŘIJAT

10/7/2022

PŘIJAT

10/8/2022

PŘIJAT

10/9/2022

PŘIJAT

10/10/2022

PŘIJAT

10/11/2022

PŘIJAT

10/12/2022

PŘIJAT

10/13/2022

PŘIJAT

10/14/2022

PŘIJAT

11/2022

Rozhodnutí o odkladu

12/2022

Rozhodnutí o odkladu

13/2022

Rozhodnutí o odkladu

 
 

Číslo žáka

Rozhodnutí o přijetí

6/2022

PŘIJAT

7/2022

PŘIJAT

8/2022

PŘIJAT

9/2022

PŘIJAT

14/2022

PŘIJAT

20/2022           PŘIJAT
21/2022           PŘIJAT
MŠ 28/2022      PŘIJAT

 

    

Ovoce a zelenina do škol:

Jablko, frutík - jablko

 

Mléko do škol:

1x mléko