Částečné obnovení provozu školy

16.11.2020 11:24

 

Ve středu 18. 11. se vrací do školy žáci 1. a 2. třídy, tímto dnem končí společná distanční výuka pro tyto ročníky.

 • Třídy budou fungovat v plném počtu.
 • Vyučovat se bude podle upraveného rozvrhu, přestávky budou probíhat v různých časech pro každou třídu, nebudou hodiny HV a TV. Vyučování v 1. třídě bude končit po všechny dny v 11:30, ve 2. třídě ve 12:00.
 • Rodiče nebudou vstupovat do budovy, počkají na děti před školou.
 • V rámci vyučování, pokud to umožní počasí, budou probíhat některé hodiny mimo budovu a při vyučování ve třídách bude pravidelné větrání místností.
 • V provozu bude školní jídelna, třídy budou chodit na oběd oddělně.
 • V případě zájmu bude provozu školní družina ve dvou oddělených skupinách, žáci budou co nejvíce času trávit venku.
 • Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Roušku je povoleno sundat pouze v případě konzumace svačiny ve třídě a oběda ve školní jídelně.

 

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Termín konzultace je třeba vždy projednat s vyučujícím.
 • Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Zpět