Den stromů

18.10.2013 18:38

Ve středu 9.10. jsme se do školy těšili ještě více než obvykle. Jeli jsme totiž na Den stromů do DDM v Moravské Třebové. Byla to taková malá přírodovědná stezka spojená s plněním jednoduchých úkolů a otázek o funkci lesa, stromů a hub. Čekali na nás houboví skřítci.     My jsme jim hned na začátku zazpívali písničku Hádaly se houby ... a dostali jsme velikou pochvalu! Hlavní skřítek se jmenoval Písmák Brkonoš a my jsme měli za úkol najít jeho ztracené psací pírko. A našla ho Evelínka ! Ostatním skřítkům jsme stavěli domečky z mechu nebo zdobili klobouky bílými puntíky. Nejvíce se nám líbilo, když jsme v pytlích skokem utíkali před Hryzalkou Zubajdou. A když bylo vše splněno, čekal nás diplom, odměna a cesta domů. Ta byla také veselá. Celou cestu autobusem z Moravské Třebové až do Trnávky jsme na přání našich spolucestujících zpívali písničky, které už umíme z hudební výchovy.                                              Nechyběla ani ta o houbách :) .

                                                        Na příští výlet se těší prvňáčci ...

Zpět