Den stromů

01.11.2016 05:58

Letošní Den stromů si mladší školáci užili hned v několika etapách. V rámci mezipředmětových vztahů se téma stromy objevovalo téměř ve všech vyučovacích hodinách. Nechyběla ani podzimní turistická vycházka s poznáváním stromů a sběrem přírodnin, které budou zdobit třídy a chodby stejně jako vydařené výtvarné práce žáků . Krásný a zábavný podzim všem přeje 1.stupeň ZŠ.

                                                                    

Zpět