Elektronická žákovská knížka – BAKALÁŘI

13.10.2021 07:36

 Vážení rodiče,

od letošního školního roku 2021/2022 opouští vyučující tradiční „papírovou“ žákovskou knížku a přecházejí na elektronickou (1. ročník až od 2. pololetí), kterou naleznete na stránkách školy www.zsmtrnavka.cz v záložce „BAKALÁŘI“. Zde po zadání přihlašovacího jména a hesla, které většina z vás obdržela už v pololetí loňského školního roku (vydání pololetního vysvědčení) nebo na začátku letošního najdete údaje o klasifikaci vašeho dítěte. Pro klasifikaci je využíván tzv. „vážený průměr“, kdy každá známka má svou váhu (nejvyšší váhu má známka ze souhrnného opakování, nejnižší např. z aktivity v hodině). Do elektronické ŽK lze také zapisovat omluvenky při nepřítomnosti, akceptovány budou i nadále omluvenky v papírové ŽK, pokud byla třídním učitelem ponechána. Nepřítomnost musí být vždy (i dodatečně) prokazatelně doložena, nestačí pouze omluva formou SMS nebo telefonátu.

V případě potíží při přihlašování kontaktujte třídního učitele nebo zástupce ředitelky školy Mgr. Radka Pilaře – 731 449 267. Zájemcům z řad rodičů a zákonných zástupců nabízíme po domluvě technickou pomoc v naší PC učebně.

Videonávod, který je sice pro jinou školu - ale postupy jsou stejné!  www.youtube.com/watch?v=xYL9X34rU9M

Zpět