Epidemiologická opatření na škole

25.08.2020 13:57

Provoz ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 

Úvodní informace:

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nošení hygienických roušek v prostorách školy není povinné. V případě změny budou zákonní zástupci informováni.
 • Nošení hygienických roušek je povinné v hromadné dopravě (autobusy, vlaky).
 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených krajskou hygienickou stanicí zákonné zástupce žáků. Učiní tak prostřednictvím webových stránek školy a žákovských knížek žáků.
 • Ve školním roce 2020/2021 bude vždy pečlivě zvažována účast žáků školy na akcích, kde dochází ke kontaktu s větším množstvím dalších účastníků (kino, divadlo, školní výlety).

Hygienická pravidla:

 • Před vstupem do šatny každý žák, zaměstnanec, návštěvník školy použije dezinfekci umístěnou u vchodových dveří, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • V případě, že žák při příchodu do školy vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. – dále jen příznaky onemocnění) a je přítomen jeho zákonný zástupce, žák není vpuštěn do školy.
 • V případě, že žák při příchodu vykazuje příznaky onemocnění a není přítomen zákonný zástupce nebo se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění během pobytu ve škole, je žák s nasazenou rouškou umístěn do izolace. Zde počká do doby, než si jej zákonný zástupce, který je neprodleně telefonicky kontaktován, vyzvedne.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou chronického nebo alergického původu, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že odevzdá lékařské potvrzení. Toto potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Školní stravování, pitný režim:

Před vstupem do jídelny použijí všichni strávníci dezinfekci umístěnou v umývárně před jídelnou.

 • Každému strávníkovi bude na tác naservírována polévka, hlavní jídlo, (salát, kompot/dezert - pokud jsou součástí oběda), nápoj a příbor.
 • Až do odvolání škola pozastavuje poskytování společného pitného režimu v podobě nápojů v nádobách. Zákonný zástupce zajistí pitný režim svého dítěte/svých dětí.

Distanční výuka:

 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Distanční výuku škola poskytuje v případě, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Podmínky a způsob distanční výuky budou součástí aktualizovaného školního řádu                                                                                                                 

Platnost ode dne: 1. 9. 2020                                           Mgr. Jolana Sejbalová

                                                                                                 ředitelka školy

 

Zpět