Logická olympiáda

16.10.2015 12:50

V říjnu se naši žáci zúčastnili logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená je na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěž je rozdělena na pět kategorií. Naši řešící žáci patřili do kategorie A - žáci I. stupně základních škol (2. – 5. třída)  a do kategorie B - žáci II. stupně základních škol (6. – 9. třída).

Soutěž probíhala v hodinách informatiky. Každý žák se nejprve musel zaregistrovat přes svůj email, na který mu přišlo originální vstupní heslo. Pak v určitý stanovený čas žáci vyplňovali online test. V testu bylo 25 otázek , na které měli 30 minut. Na výběr měli vždy z osmi odpovědí. Otázky se týkaly nejen matematiky, ale i češtiny (stavba slova, význam slov), fyziky (rovnováha, vzorec), prostorové představivosti, očního vnímání obrázků, čtení údajů z grafu atd.

Celkem se v kategorii A (2.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13330 řešitelů, z toho

v Pardubickém kraji 580. Nejlepší z 5. třídy byl Matyáš Vaněrek.

V kategorii B se zapojilo 20736 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 1011. Nejlépe dopadli: 6. třída – Aneta Rádsetoulalová, 7. třída – Eliška Lexmaulová, 8. třída Aneta Balabánová,

9. třída Patrik Straka.

Více informací najdete na www.logickaolympiada.cz

Mgr. Petra Hájková

Zpět