Návštěva knihovny v Moravské Třebové

27.02.2024 13:12

Ve středu 10. ledna zavítali žáci 6. třídy do Městské knihovny v Moravské Třebové, kde se pod vedením paní Mazurové věnovali pověstem. Během několika hravých aktivit si připomněli příběhy z Jiráskových Starých pověstí českých, na které navázali samostatnou tvůrčí prací. Dle zadaných indicií vymysleli a napsali svou vlastní pověst. Vznikly docela zdařilé, často tajemné příběhy, které si společně také přečetli. Díky tomu pak mohly děti v hodinách literatury plynně navázat a  hlouběji se věnovat regionálním pověstem.

Mgr. Jana Strouhalová

Fotografie: ZDE

Zpět