Obnovení provozu mateřské školy

21.05.2020 11:33

Rada obce, jakožto statutární orgán zřizovatele Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka,okres Svitavy,rozhodla po poradě s vedením školy a průzkumu zájmu o umístění dětí do mateřské školy obnovit za dodržení předepsaných pokynů (MŠMT)  provoz mateřské školy k 25.5.2020.

     Ing. Vilém Slechan, ředitel školy

 

Zpět