Obnovení provozu školy pro žáky 1. stupně

21.05.2020 15:56

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně ZŠ. Účast žáků je dobrovolná. Zúčastnění žáci předloží čestné prohlášení dle vzoru, které již obdrželi.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky - rouškou, dodržení rozestupů 2 metry). Ranní družina nesmí být v provozu. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám od 6:30 hod.. Řízená odpolední zájmová činnost bude poskytována do 16:00 hod.. Ihned po přezutí žák odchází do své třídy, ve které je zajištěn jeho dohled. Po příchodu do třídy si žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, poté použije dezinfekci na ruce. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. O nutnosti mít roušku ve třídě, pokud žáci nepracují ve skupinách, rozhodne příslušný vyučující.

Po skončení výuky nebo odpolední zájmové činnosti opouštějí žáci budovu školy podle pokynu vyučujícího nebo vychovatelky tak, aby byly zajištěny rozestupy 2 m.

Složení žákovských skupin je stanoveno a žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25. 5. 2020. Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále vzděláváni distanční formou.

 

 

Zpět