Obnovení provozu školy pro žáky 2. stupně

03.06.2020 09:53

V souladu s pokyny MŠMT ze dne 27. 5. 2020 je od 8. 6. 2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 2. stupně za účelem skupinových konzultací v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Konzultace budou probíhat denně v době od 8.05 hod do 11.35 hod. (žákům z Vranové Lhoty bude umožněn odjezd autobusem v 11.15 hod.). Účast žáků je dobrovolná a bude probíhat ve skupinách, které tvoří maximálně 15 žáků.

Zúčastnění žáci při příchodu do školy předloží čestné prohlášení dle vzoru  ZDE . Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky - rouškou, dodržení rozestupů 2 metry). Vstup do budovy bude umožněn žákům od 7:30 hod.. Ihned po přezutí žák odchází do své třídy, ve které je zajištěn jeho dohled. Po příchodu do třídy si žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, poté použije dezinfekci na ruce. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. O nutnosti mít roušku ve třídě, pokud žáci nepracují ve skupinách, rozhodne příslušný vyučující. Po skončení výuky opouštějí žáci budovu školy podle pokynu vyučujícího tak, aby byly zajištěny stanovené rozestupy.

Školní stravování bude zajištěno pouze odběrem stravy do jídlonosičů. Je nutné si obědy telefonicky objednat na tel.  +420 461 329 190 nebo +420 731 449 261.

Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále vzděláváni distanční formou.

 

Zpět