Obnovení provozu školy pro žáky 9. ročníku

07.05.2020 10:20

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky, které se budou konat dne 8. června 2020.

Účast žáků je dobrovolná. Jejich „výuka“ bude zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám a bude zahájena v pondělí dne 11. 5. 2020 v 08.05 hod. ve škole. Škola pro ně bude otevřena od 7.45 hod. Zúčastnění žáci předloží čestné prohlášení dle předloženého vzoru, které již obdrželi.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou), dodržení odstupů 2 metry). Vstup do budovy bude žákům umožněn od 07,45 hod. V upravené třídě (učebna 8. třídy) si sednou do určené lavice. Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat vždy v pondělí, v úterý a ve středu v době od 08.05 do 11.00 hodin.

 

Zpět