Označení plateb

07.10.2022 09:08

Vážení rodiče,

při úhradě na účet školy ČSOB 181896458/0300 je nutné tyto platby označit! 

Při úhradě stravného použít přidělený variabilní symbol (pokud ještě nebyl přidělen - vyzvedněte si jej v kanceláři jídelny)  a do zprávy pro příjemce uveďte - příjmení dítěte a označení platby stravné.

Při ostatních platbách do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a účel platby např. školné ŠD/ MŠ, lyžování Kladky a pod.  

Zpět