Podmínky přijetí do školní družiny

02.09.2022 07:51

 

Kritéria pro přijetí do ŠD:

·         žák 1. a 2. ročníku – 5 bodů

·         žák 3. a 4. ročníku – 3 body

·         dojíždějící žák – 1 bod

Pokud nastane rovnost počtu bodů, má při přijetí do ŠD přednost žák z nižšího ročníku.

Zpět