Přehled mimoškolních aktivit

11.09.2019 09:17

V ZŠ a MŠ Městečko Trnávka budou ve školním roce 2019/2020 pracovat následující kroužky:

 • -          podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – denně dle doporučení PPP a dohody s vyučujícími podporovaných předmětů
 • -          doučování – matematika, český jazyk -  dle dohody s vyučujícími
 • -          sportovní hry pro 1. stupeň – vedoucí paní Kroupová, Dis., úterý 16.45 – 18.15 hod.
 • -          sportovní hry pro 2. stupeň – vedoucí Bc. Baráková, bude upřesněno
 • -          keramika – vedoucí Mgr. Straková, Mgr. Filipi, bude upřesněno
 • -          šití – vedoucí Mgr. Popelková, bude upřesněno
 • -          náboženství – vedoucí pan farář, středa 13.15 – 14.00  hod.
 • -          šachy – vedoucí pan Šmíd, středa 13.30 – 15.30 hod.
 • -          hra na kytaru – vedoucí pan Mgr. Smékal ze ZUŠ, středa od 13.30, dle počtu přihlášených
 • -          hra na klavír  – vedoucí paní Mengrová ze ZUŠ, úterý 13.00 – dle počtu přihlášených
 • -          hra na dechové nástroje  - pan Bija, Dis. ze ZUŠ, pátek 12.00 – dle počtu přihlášených
 • -          výtvarný – vedoucí paní Muchovičová ze ZUŠ, čtvrtek 12.45 – 16.00 hod.

dále nabídku doplňují kroužky pořádané o.s. Trnka Městečko Trnávka.

 

15 - Trnka aktivity - KAMKOLIV.jpg

Zpět