Provoz školy od 30.11.2020

26.11.2020 08:04

 

V pondělí 30. 11. se vrací do školy na prezenční výuku žáci 1. stupně a 9. třídy, tímto dnem končí společná distanční výuka pro tyto ročníky.

V týdnu 30. 11. – 4. 12. se výuky ve škole účastní žáci 8. třídy.

Žáci 6. a 7. třídy mají v tomto týdnu distanční výuku.

V týdnu 7. – 11. 12. se výuky ve škole účastní žáci 6. a 7. třídy.

Žáci 8. třídy mají v tomto týdnu distanční výuku.

  • Třídy budou fungovat v plném počtu.
  • Vyučovat se bude podle upraveného rozvrhu, přestávky mohou probíhat v různých časech pro každou třídu (1. stupeň), nebudou vyučovány hodiny HV a TV v běžném rozsahu.
  • Rodiče nebudou vstupovat do budovy, počkají na děti před školou.
  • V rámci vyučování, pokud to umožní počasí, budou probíhat některé hodiny mimo budovu.
  • V provozu bude školní jídelna.
  • V případě zájmu bude provozu školní družina ve čtyřech oddělených skupinách, žáci budou co nejvíce času trávit venku.
  • Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy i při společném pohybu venku v souladu s vládními nařízeními. Roušku je povoleno sundat pouze v případě konzumace svačiny ve třídě a oběda ve školní jídelně.

 

Pro žáky uvedených tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
  • O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Termín konzultace je třeba vždy projednat s vyučujícím.

 

Zpět