ROUŠKY ve škole od 25.2.2021

24.02.2021 08:31

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek

zdravotnická obličejová maska (rouška)

 Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit).

 

Zpět