Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

29.05.2020 09:01

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Z důvodu coronavirové krize ředitel školy ruší úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině v měsících duben – červen 2020.

Poplatky již zaplacené do konce června se vrátí rodičům nebo se na jejich žádost převedou do nového školního roku.

V Městečku Trnávce dne 28.5.2020

 

Zpět