Testování tělesné zdatnosti

06.01.2023 10:02

V měsíci říjnu a listopadu  se uskutečnilo testování zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků.

Testovalo se ve člunkovém běhu 4x10m,  sedu-lehu, skoku dalekém z místa a  vytrvalostním  člunkovém běhu na vymezený čas podle zvukové nahrávky. Výsledky naší školy jsou zaznamenány v  přiloženém grafu.

V každé disciplíně je stuhovou metodou znázorněn celorepublikový průměr a  pod ním  naše škola.

Výkony jsou zařazeny do 3 kategorií: kritická zóna, zóna zvýšené pozornosti a optimální zóna.

Ti žáci, jejichž výkony  se nacházejí v kritické zóně jsou pro každou disciplínu v grafu vlevo, zvýšené pozornosti uprostřed a optimální vpravo. 

Nejlepších výsledků dosáhli chlapci ze 7. třídy, kde většina z nich sportuje, u ostatních žáků jsou výsledky většinou v pásu zvýšené pozornosti nebo v kritické zóně.

Zpět