TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

19.11.2021 14:15

V pondělí 22. a 29. 11 2021 podstoupí žáci všech ročníků testování antigenním testem. Po dobu testování budou mít žáci ochranu úst a nosu, kterou si ve třídě po negativním výsledku testu mohou sejmout.

NETESTUJÍ se žáci, kteří doloží výsledek testu z oficiálního testovacího místa (antigenní test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin), mají 2 týdny od dokončení očkování proti Covid-19 nebo prodělali v posledních 180 dnech nemoc Covid –19 (nutné doložit potvrzením od lékaře nebo certifikátem z očkovacího centra (lze zaslat předem na email třídní učitelky/třídního učitele).

Žák, který testování odmítne, musí mít respirátor po celou dobu vyučování ve všech prostorách školy. Ostatní žáci nosí roušku/respirátor pouze ve společných prostorách školy.

 

Zpět