Upozornění pro rodiče

07.12.2021 11:54

Při nemoci nebo karanténě je nutné odhlašovat obědy. Po skončení nemoci nebo karantény je třeba obědy opět přihlásit. Do jídlonosiče lze oběd odebrat pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Kontakty ŠJ - 461329190, 731449261

Zpět