UPOZORNĚNÍ

01.09.2021 14:28

Zákonní zástupci žáka, který v posledních 14 dnech pobýval v zahraničí, mají povinnost o této skutečnosti informovat školu. Před vstupem do školy se žák musí prokázat negativním PCR testem nebo dokladem o dokončeném očkování.

Negativní test nelze nahradit čestným prohlášením.

 

Zpět