Výuka a pokyny pro žáky

09.10.2020 13:11
 1. Zajištění střídavé prezenční a distanční výuky ve dnech 12. – 23. 10. 2020.
 1. Prezenční výuka (ve škole)
 • v týdnu od 12. 10. do 16. 10. se budou prezenčně vzdělávat žáci 6. a 7. ročníku.
 • v týdnu od 19. 10. do 23. 10. se budou prezenčně vzdělávat žáci 8. a 9. ročníku.

Vyučování bude probíhat podle stanoveného rozvrhu. Odpolední vyučování bude některé dny upraveno z důvodu školení pedagogických pracovníků (používání Google Classroom). HV bude probíhat bez zpěvu, TV bude probíhat v podobě vycházek nebo náhradních činností např. výchovou ke zdraví. Žáci budou mít při vyučování a ve společných prostorách (WC, chodby) nasazeny roušky. Roušky je povoleno sejmout ve třídě v lavici při svačině, ve školní jídelně na dobu konzumace oběda, venku při vycházce.

 1. Distanční výuka (domácí výuka)
 • v týdnu od 12. 10. do 16. 10. se budou distančně vzdělávat žáci 8. a 9. ročníku.
 • v týdnu od 19. 10. do 23. 10. se budou distančně vzdělávat žáci 6. a 7. ročníku.
 • Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím on-line hodin, zadáváním úkolů přes E-třídu a Google Classroom.

Budou vyučovány – ČJ, AJ, NJ, D, Z, Př, M, F, CH, VO.

Nebudou vyučovány – VV, HV, TV, PČ, I, AI.

Je třeba zdůraznit, že účast na distanční výuce je povinná, nepřítomnost musí zákonní zástupci omlouvat telefonicky nebo mailem a následně písemně do žákovské knížky.

Obědy

 • Žáci, kteří budou mít distanční výuku, si mohou v určené hodiny (10:30 - 11:30) vyzvednout oběd do jídlonosiče. Jídlonosič je možné ráno přinést do jídelny nebo nechat na rampě u školní jídelny (do 10:30) a pak si jej vyzvednout.
 • Pokud žák nechce obědy - je nutné si je odhlásit!

       Počítače - zapůjčení

 • V případě, že žák nemá techniku pro distanční výuku, dostaví se s rodičem v pondělí 12.10.2020 k sepsání smlouvy o zapůjčení notebooku.
 1.  Další opatření:
 • V příštích dvou týdnech bude pozastavena činnost kroužku „Sportuj ve škole“.
 • V budovách MŠ a ZŠ bude pozastavena činnost všech kroužků vedených paní Selingerovou a slečnou Vymlátilovou.

ZUŠ - na škole bude moci probíhat individuální výuka hry na hudební nástroje vedená pedagogy ZUŠ Moravská Třebová. Výuky se mohou účastnit všichni přihlášení žáci.

3. Podzimní prázdniny

Nařízením ministra školství byla změněna organizace školního roku. Podzimní prázdniny byly prodlouženy o dva dny, proběhnou ve dnech 26. – 30. 10. 2020.

 

Zpět