Zahájení plného provozu veřejné autobusové dopravy

17.03.2022 10:25

V předcházejících zprávách jsme Vás informovali o omezeních v oblasti veřejné linkové osobní (autobusové) dopravy, které se týkaly dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022.

Na základě včerejšího jednání s dopravcem ČDAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že tato omezení budou ukončena k 20. 3. 2022 a od  21. 3. 2022 bude zahájen plný provoz.

Dále Vám sdělujeme, že pokud by z mimořádných důvodů mělo dojít k výpadkům autobusových linek, tyto informace naleznete na stránkách https://www.oredo.cz/ .

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, na základě výše uvedeného, Vás tedy žádám o poskytnutí této informace rodičům.

 

Ing. Leoš Beran, v Pardubicích dne 15. 3. 2022

Zpět