ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

26.08.2020 14:18

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v 8:00 hod na prostranství před školou.

Po úvodních projevech pana starosty a paní ředitelky se žáci 1. třídy odeberou s paní učitelkou Šimečkovou a se svými rodiči do budovy školy.

Ostatní žáci vstoupí do školy za doprovodu třídních učitelek.

Všichni žáci, učitelé a rodiče použijí při vstupu do budovy školy dezinfekci rukou!

Rodiče žáků (vyjma 1. třídy) žádáme, aby z hygienických důvodů do školy nevstupovali a na své děti počkali před školou. Vyučování 1. 9. skončí v 8:50 – 9:00 hod.                                                                                                                   

                                           Mgr. Jolana Sejbalová

                                                 ředitelka školy

 

Zpět