Zahájení školního roku 2022/2023

29.08.2022 16:02

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:05 hod. na prostranství před školou.

Po úvodních slovech pana starosty a paní ředitelky se žáci 1. třídy odeberou s paní učitelkou Filipi a se svými rodiči do budovy školy.

Ostatní žáci vstoupí do školy za doprovodu třídních učitelů.

Vyučování:

Čtvrtek 1. 9. 2022 – 1. ročník – ukončení cca v 9:30 hod., žáci odejdou ze školy s rodiči,

                                 2. – 9. ročník – vyučování bude ukončeno v 9:00 – 9:30 hod.

Pátek 2. 9. 2022 – 1. – 5. ročník – ukončení v 11:35 hod.,

                              6. – 9. ročník – ukončení v 12:25 hod.

Pondělí 5. 9. 2022 – vyučování podle rozvrhu

 

Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2022 (včetně ranní ŠD) – aby dítě mohlo být zařazeno do ŠD, musí přinést vyplněný zápisní lístek podepsaný zákonným zástupcem (děti je obdrží 1. 9.).

 

Připomínáme, že obědy je třeba si nahlásit na tel. 461 329 190 nebo 731 449 261.

 

Zpět