Zahájení školního roku

01.09.2023 11:32

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 před školou. Po přivítání prvňáčků se žáci s učiteli odeberou do kmenových tříd.

Vyučování v prvním týdnu od 4. 9. – 8. 9. 2023:

pondělí – 8:00 – 9:00

úterý – třídnické hodiny, organizační záležitosti

         1. stupeň do 11:35, 2. stupeň do 12:25,

středa – pátek – hodiny dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

ŠD – provoz ŠD bude zahájen v úterý 5. 9. 2023 ranní družinou od 6:30hod, přihlašovací lístky obdrží žáci 1.-3. ročníku v pondělí 4. 9. 2023, žáci 4.ročníku až dle kapacity.

Pokud zájemci o ŠD převýší kapacitu ŠD – 50 žáků, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáka dle kriterií zveřejněných na Školní družina

 

 

Zpět