ZÁPIS dětí do mateřské školy

04.05.2020 14:11

 

Zápis proběhne dne 14.5.2020 od 07.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy a bude prováděn bez přítomnosti dětí. Do MŠ budou přijímány děti od 3 let věku. Děti mladší, které zvládají sebeobsluhu, v případě nenaplněné kapacity MŠ.

Zákonní zástupci se dostaví s občanským průkazem a rodným listem dítěte, který předloží ke kontrole. Následně vyplní předepsané dokumenty, které na místě odevzdají.

Na základě vyplněných dokumentů obdrží v písemném vyhotovení do 15.6.2020 rozhodnutí .

 

 

Zpět