Zápis do 1.třídy 2021/2022

23.03.2021 10:35

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy.

                           

 

Zápis proběhne distanční formou podle § 36 odst. 4 školského zákona v období 

od 1. dubna do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zákonní zástupci budoucích prvňáčků si vytisknou žádost o přijetí a zápisní lístek (případně žádost o odklad), které vyplní a podepíšou.

Tyto dokumenty mohou zákonní zástupci v daném období doručit následujícím způsobem:


• osobním podáním ve škole ( případně do schránky školy)

• poštou (rozhodující je datum podání na poště)

• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zs.mtrnavka@mtr.cz)

• do datové schránky školy

 

Zde jsou odkazy na patřičné dokumenty:

Žádost o přijetí.docx 

Zápisní list.docx 

Žádost o odklad.docx 

Kriteria-k-zapisu do 1.třídy.docx

 

Zpět