Zápis do MŠ 2021/2022

03.05.2021 13:17

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

   

Zápis se uskuteční ve dnech od 3. května do 14. května 2021

 

K zápisu je potřebné doložit:

(tiskopisy lze stáhnout, nebo vyzvednout ve školce)

  • Žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování
  • Přihláška dítěte k zápisu do MŠ
  • Evidenční list
  • Kopii rodného listu dítěte

    

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • osobním předáním v MŠ
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zs.mtrnavka@mtr.cz)
  • vhozením do schránky u vchodu ZŠ
  • zasláním poštou na adresu ZŠ - Městečko Trnávka 103, 569 41

Soubory ke stažení: 

Žádost o přijetí dítěte

Přihláška dítěte k zápisu

Evidenční list

Kriteria pro přijetí do MŠ

Zpět