Zápis do 1. třídy ZŠ - organizace

01.04.2020 00:00

Zápis bude probíhat v době od 2.4. do 30.4.2020.

Zákonní zástupci dětí vyplní 2 tiskopisy - žádost o přijetí a zápisní lístek.

Vyplněné dokumenty můžete doručit škole následujícím způsobem:

  1. Datovou schránkou.

  2. E-mailem oskenované na zs.mtrnavka@mtr.cz nebo i přímo vyplněné bez podpisů (podepíší dodatečně).

  3. Poslat poštou.

  4. Vhodit do poštovní schránky školy.

  5. Tiskopisy vyzvednout osobně v kanceláři školy v době od 8.00 hod – 11,00 hod., ihned vyplnit a odevzdat v kanceláři školy.

Na základě vyplněných žádostí obdržíte rozhodnutí o přijetí v písemném vyhotovení do 15.5.2020.

 

Odklady povinné školní docházky

Zákonní zástupci doručí škole vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky a zápisní lístek způsoby uvedenými výše. Poté bude správní řízení přerušeno až do doby předložení hodnocení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a doporučení ošetřujícího dětského lékaře. Na základě těchto dokladů bude o odkladu rozhodnuto – lhůta pro doložení a rozhodnutí je do 31.8.2020.

PPP budou přijímat žádosti ihned po otevření škol. Telefonické kontakty na PPP Moravská Třebová pro objednání – 461 532 486 nebo 775 575 480. 

 

Zde jsou odkazy na potřebné dokumenty:
 
 

 

Zpět