Zápis nanečisto aneb O zatoulaných pastelkách

20.03.2024 14:33

V úterý 19. března odpoledne proběhl tzv. Zápis nanečisto. Téměř všichni předškoláci přišli v doprovodu svých rodičů do velké školy, aby si vyzkoušeli, co asi by měl znát a umět budoucí prvňáček. Čtyři zatoulané pastelky se daly získat pouze splněním úkolů, které prověřovaly mimo jiné hlavně předmatematické představy, slovní zásobu, zrakové a prostorové vnímání a celkovou úroveň školní připravenosti dítěte. O tom, jak jsou děti šikovné a připravené na školní start, se mohly přesvědčit nejen paní učitelky s paní ředitelkou, které všemi zábavnými úkoly děti provázely. Doufáme, že průběh této akce pomohl i rodičům, kteří ještě zvažují, zda pro své dítě vyřídit odklad školní docházky. Poděkování patří všem zúčastněným dětem i rodičům, ale určitě také mým kolegyním ze ZŠ i MŠ za pomoc při samotné realizaci zápisu. Budoucím školákům posílám za nás všechny velikou pochvalu za odvahu.

Mgr. Ludmila Šimečková

www.rajce.idnes.cz/zstrnavka/album/zapis-nanecisto-19-3-2024

Zpět