Historie školy

Původní obecná škola byla dle glosy v kronice postavena údajně v roce 1785. Pak na jejím místě byla otevřena nová škola v roce 1875. Údajně se zde tehdy učilo 160 žáků. Zatím nejsou k dispozici písemné materiály o škole v Městečku Trnávce k uvedeným datům. Jisté je, že existovala škola obecná, kde se učilo německy. Dnem 21. 12. 1918 výuka německy byla okresní školní radou zrušena. 22. 3. 1919 zemská školní rada systematizovala místo ředitele a tří odborných učitelů, zrušila na obecné škole místo řídícího učitele, podřídila školu obecnou ustavené škole měšťanské. Správcem obou škol byl jmenován Josef Grňa. Komisionelně byla schválena stavba nové školy na pozemku za hřbitovem s průčelím  obráceným k hradu Cimburk. Zahájení  stavby nové školy se však Josef Grňa již nedožil, byl  14. června 1919 zavražděn..    Vedením školy byl pak pověřen od 1. 9. 1919 František Stuchlík.