Aktuality

Info o autobusové dopravě

14.01.2022 10:15
  Informace od Ing. Leoše Berana z oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje: „Vážení rodiče, s ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do...

Testování žáků od 3. 1. 2022

30.12.2021 21:45
Od 3. 1. 2022 se budou v souladu s vládním nařízením povinně testovat všichni žáci základní školy (povinnost se nově týká i žáků očkovaných a po nemoci covid-19). Termíny testování v prvním a druhém lednovém týdnu: 3. 1., 6. 1., 10. 1., 13. 1. V dalších týdnech by se měli žáci testovat 1x...

Upozornění pro rodiče

07.12.2021 11:54
Při nemoci nebo karanténě je nutné odhlašovat obědy. Po skončení nemoci nebo karantény je třeba obědy opět přihlásit. Do jídlonosiče lze oběd odebrat pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Kontakty ŠJ - 461329190, 731449261

Rozsvícení stromečku MŠ - video

30.11.2021 15:12
První adventní neděli jsme měli s dětmi vystupovat na rozsvícení stromečku. Na akci jsme se s dětmi pilně připravovali a moc nás mrzelo, že se akce neuskutečnila. Děti to, ale neodradilo a prostřednictvím videa se chtějí pochlubit tím, co se naučily. Tímto bychom vám s dětmi chtěli...

Rozsvěcení vánočního stromu

26.11.2021 13:54
Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci bylo zrušeno kulturní vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ při rozsvěcení vánočního stromu.

Třídní schůzky 1.12.2021

25.11.2021 15:20
Vážení rodiče, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace proběhnou třídní schůzky online formou. Budou probíhat následovně: 1.Rodiče obdrží nejpozději do úterý 30.11.2021 přes Bakaláře informaci o průběžném prospěchu svého dítěte k 1. čtvrtletí školního roku. 2.Rodič, který bude mít zvlášť...

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

19.11.2021 14:15
V pondělí 22. a 29. 11 2021 podstoupí žáci všech ročníků testování antigenním testem. Po dobu testování budou mít žáci ochranu úst a nosu, kterou si ve třídě po negativním výsledku testu mohou sejmout. NETESTUJÍ se žáci, kteří doloží výsledek testu z oficiálního testovacího místa...

Platba za Kladky 2022

16.10.2021 08:49
Vážení rodiče, částku za lyžařský výcvik  žáků 1.stupně lze uhradit na účet školy ČSOB 181896458/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, toto:  KLADKY, příjmení dítěte a třídu ( např.Kladky, Nováková, 2.).  V nezbytném případě lze kurzovné uhradit hotově  v kanceláři školy....

Elektronická žákovská knížka – BAKALÁŘI

13.10.2021 07:36
 Vážení rodiče, od letošního školního roku 2021/2022 opouští vyučující tradiční „papírovou“ žákovskou knížku a přecházejí na elektronickou (1. ročník až od 2. pololetí), kterou naleznete na stránkách školy www.zsmtrnavka.cz v záložce „BAKALÁŘI“. Zde po zadání přihlašovacího jména a hesla,...

Ředitelské volno a státní svátek

21.09.2021 09:53
Upozorňujeme rodiče, že dne 27.9. je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky. Státní svátek - Den české státnosti připadá na úterý 28.října.  Žáci půjdou do školy ve středu 29.9.2021.
Školský portál Pardubického kraje

Žákovská knížka

Zpravodaj Trnaváček

Modernizace výuky

V  rámci projektu Modernizace výuky v ZŠreg. č. 21/005/19210/453/200/000332 bylo pořízeno nové vybavení do dvou kmenových tříd, a to 1 ks interaktivní tabule (panel),  20 ks  lavic, 40 ks židlí a 1 ks interaktivní tabule s křídly. Realizací projektu došlo ke zlepšení pracovního prostředí a kvality výuky pro  žáky a učitele.

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol:

 

1x jablko, jablečná šťáva, 1x rajče

Mléko do škol:

1x mléko