Edastim je za námi, hurá do školy

10.04.2024 06:11

Program Edastim, který probíhal v rámci spolupráce MŠ a ZŠ,  byl zaměřený na podporu školní připravenosti a prevenci školní neúspěšnosti za spoluúčasti rodiče. Byl jednou z možností, jak minimalizovat nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte před vstupem do základního vzdělávání. Jednalo se celkem o 10 lekcí, které probíhaly od listopadu 2023  do dubna 2024. Lekce byly zaměřené především na rozvoj grafomotoriky, řeči, sluchového vnímání, zrakového vnímání, prostorové a časové orientace, základních matematických představ a sociálních dovedností. Když má dítě v předškolním věku rozvinutá všechna vnímání a dílčí funkce, má dobrý základ pro čtení, psaní a počítání a pro úspěšný start školní docházky vůbec. Děkuji tímto za obětavou spolupráci, podporu a čas nejen svým kolegyním z MŠ, ale i všem rodičům, kteří své děti na jednotlivé lekce doprovázeli. Všem dětem posílám velikou pochvalu. 

Na budoucí prvňáčky čeká v úterý 16.4.2024 slavnostní zápis do 1.třídy pro školní rok 2024/25, takže hurá do školy. 

                                          Mgr. Ludmila Šimečková

 www.zsmtrnavka.cz/news/zapis-do-1-tridy/

 

 

 

 

Zpět