Aktuality

Výuka v pátek 25.9. 2020 dle rozvrhu!

23.09.2020 08:43
Výuka probíhá v pátek dle rozvrhu. Z důvodu epidemiologické situace bude zrušeno divadelní představení, které se mělo uskutečnit tento den.

Nošení roušek

09.09.2020 18:27
Roušky - POZOR ZMĚNA od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací...

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

26.08.2020 14:18
Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v 8:00 hod na prostranství před školou. Po úvodních projevech pana starosty a paní ředitelky se žáci 1. třídy odeberou s paní učitelkou Šimečkovou a se svými rodiči do budovy...

Epidemiologická opatření na škole

25.08.2020 13:57
Provoz ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19   Úvodní informace: Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nošení hygienických roušek v prostorách školy není...

Změna ve funkci ředitele školy

03.08.2020 13:48
Dnem 1.8.2020 převzala funkci ředitelky Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy, paní Mgr. Jolana SEJBALOVÁ.

Prázdniny

02.07.2020 07:38
Hezké prázdniny všem přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Městečko Trnávka.

Za rytířem Toulovcem

26.06.2020 13:43
Že bychom v závěru školního roku nezvládli alespoň jeden zajímavý výlet? To ne! Zachránil nás rytíř Toulovec z Litomyšle. Takto nám pravil: ,, Morová rána, díky Bohu, opustila zemi českou a já mohu procházet Litomyšlí. Chci Vám ukázat její krásy a něco zasít do Vašich hlav. Zvedněte zadky,...

Ukončení školního roku

23.06.2020 09:00
Vydání vysvědčení pro všechny žáky 1. - 8. třídy proběhne dne 30. 6. 2020 od 8.05 hod. venku před školou nebo ve třídách. Bude trvat maximálně 30 minut. Rodiče, mohou přijít společně se svými dětmi, aby si je potom mohli odvést. Po vydání vysvědčení již nebude zajištěn dohled nad žáky ve...

Obnovení provozu školy pro žáky 2. stupně

03.06.2020 09:53
V souladu s pokyny MŠMT ze dne 27. 5. 2020 je od 8. 6. 2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 2. stupně za účelem skupinových konzultací v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Konzultace budou probíhat denně v době od 8.05 hod do 11.35 hod....

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

29.05.2020 09:01
  Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Z důvodu coronavirové krize ředitel školy ruší úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině v měsících duben – červen 2020. Poplatky již zaplacené do konce června se vrátí rodičům nebo se na jejich žádost převedou do nového...
Školský portál Pardubického kraje

Žákovská knížka

Lampionový průvod

  

Sběr papíru

 

Zpravodaj Trnaváček

Přijímací řízení

Číslo žáka

Rozhodnutí o přijetí

10/1/2022

PŘIJAT

10/2/2022

PŘIJAT

10/3/2022

PŘIJAT

10/4/2022

PŘIJAT

10/5/2022

PŘIJAT

10/6/2022

PŘIJAT

10/7/2022

PŘIJAT

10/8/2022

PŘIJAT

10/9/2022

PŘIJAT

10/10/2022

PŘIJAT

10/11/2022

PŘIJAT

10/12/2022

PŘIJAT

10/13/2022

PŘIJAT

10/14/2022

PŘIJAT

11/2022

Rozhodnutí o odkladu

12/2022

Rozhodnutí o odkladu

13/2022

Rozhodnutí o odkladu

 
 

Číslo žáka

Rozhodnutí o přijetí

6/2022

PŘIJAT

7/2022

PŘIJAT

8/2022

PŘIJAT

9/2022

PŘIJAT

14/2022

PŘIJAT

 

 

    

Ovoce a zelenina do škol:

Jablko, frutík - jablko

 

Mléko do škol:

1x mléko