Pozvánka

  

       Zápis do MŠ 

Aktuality

Zástup - učitel matematiky

10.11.2022 08:53
ZŠ Městečko Trnávka přijme učitele/učitelku matematiky jako zástup za dlouhodobou nemoc na zkrácený úvazek 14 hodin týdně.  Hodiny jsou rozloženy do celého týdne v dopoledních hodinách, výuka probíhá v 7., 8. a 9. ročníku.  Nástup ihned nebo dle dohody. Zájemci mohou životopis...

Pokladna ŠJ uzavřena 4.11. - 18.11.2022

04.11.2022 11:15
Z důvodu nemoci nebude možné platit obědy v pokladně ŠJ.  I nadále můžete platit převodem na účet školy.

ŘEDITELSKÉ VOLNO 18. 11. 2022 -

02.11.2022 06:21
Ředitelka školy vyhlašuje z technických důvodů ředitelské volno na pátek 18.11. 2022. Tento den bude uzavřena základní škola, mateřská škola a školní jídelna.   Mgr. Jolana Sejbalová  

Třídní schůzky

02.11.2022 06:00
Vážení rodiče, informace o prospěchu a chování žáků Vám p.učitelé poskytnou ve středu 16.listopadu 2022 od 16 hodin do 18 hodin. Pro rodiče žáků 9.třídy od 15:30hod. podá výchovná poradkyně informace k přijímacímu řízení na střední školy.

Označení plateb

07.10.2022 09:08
Vážení rodiče, při úhradě na účet školy ČSOB 181896458/0300 je nutné tyto platby označit!  Při úhradě stravného použít přidělený variabilní symbol (pokud ještě nebyl přidělen - vyzvedněte si jej v kanceláři jídelny)  a do zprávy pro příjemce uveďte - příjmení dítěte a označení platby...

Drakiáda

07.10.2022 08:41
Pozvánka na Drakiádu v sobotu 15.10. 2022 od 14 hodin

Přespolní běh - aktualizace

22.09.2022 09:23
V okresním kole přespolního běhu se podařilo družstvu školy obsadit krásné druhé místo. V individuálním hodnocení se závod vydařil Pavlu Kroupovi a Glebu Kryvonozkinovi a skončili tak na krásném 2. a 3 místě. Děkujeme všem chlapců, kteří školu reprezentovali. V okresním kole přespolního běhu...

Podmínky přijetí do školní družiny

02.09.2022 07:51
  Kritéria pro přijetí do ŠD: ·         žák 1. a 2. ročníku – 5 bodů ·         žák 3. a 4. ročníku – 3 body ·         dojíždějící žák – 1 bod Pokud nastane...

Zahájení školního roku 2022/2023

29.08.2022 16:02
Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:05 hod. na prostranství před školou. Po úvodních slovech pana starosty a paní ředitelky se žáci 1. třídy odeberou s paní učitelkou Filipi a se svými rodiči do budovy školy. Ostatní...

Školní jídelna - nový školní rok

23.08.2022 15:40
Prosíme rodiče, aby přihlašovali žáky ke stravování ještě v průběhu srpna na těchto kontaktech: Školní jídelna:   461 329 190 nebo  731 449 261   Děkujeme!
Školský portál Pardubického kraje

Žákovská knížka

Zpravodaj Trnaváček

Modernizace výuky

V  rámci projektu Modernizace výuky v ZŠreg. č. 21/005/19210/453/200/000332 bylo pořízeno nové vybavení do dvou kmenových tříd, a to 1 ks interaktivní tabule (panel),  20 ks  lavic, 40 ks židlí a 1 ks interaktivní tabule s křídly. Realizací projektu došlo ke zlepšení pracovního prostředí a kvality výuky pro  žáky a učitele.

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol:

1x ředkvička
1x jablko

 

Mléko do škol:

1x mléko

1x tvaroh