Provoz MŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Úvodní informace:

 • Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nošení hygienických roušek v prostorách školy není povinné. V případě změny budou zákonní zástupci informováni.
 • Nošení hygienických roušek je povinné v hromadné dopravě (autobusy, vlaky).
 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených krajskou hygienickou stanicí zákonné zástupce dětí. Učiní tak prostřednictvím webových stránek školy a letáčkem na nástěnce v MŠ.
 • Ve školním roce 2020/2021 bude vždy pečlivě zvažována účast dětí školy na akcích, kde dochází ke kontaktu s větším množstvím dalších účastníků (kino, divadlo, výlety apod).

Hygienická pravidla:

 • Před vstupem do šatny každé dítě, zaměstnanec, zákonný zástupce, návštěvník školy použije dezinfekci umístěnou u vchodových dveří. Děti následně s pomocí paní učitelek dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • V případě, že dítě při příchodu do školy vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. – dále jen příznaky onemocnění) dítě není přebráno učitelkou MŠ a vpuštěno do třídy. Zákonný zástupce je povinen dítě odvést a řídit se dalšími pokyny, které obdrží.
 • V případě, že se u dítěte vyskytnou příznaky onemocnění během pobytu ve škole, je dítě s nasazenou rouškou umístěno do izolace. Zde počká do doby, než si je zákonný zástupce, který je neprodleně telefonicky kontaktován, vyzvedne.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou chronického nebo alergického původu, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že zákonný zástupce odevzdá lékařské potvrzení. Toto potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 •  

Školní stravování, pitný režim:

 • Dětem je veškeré jídlo a nápoje včetně příborů servírováno.
 • Až do odvolání škola pozastavuje poskytování společného pitného režimu v podobě nápojů v nádobách. Pitný režim zajistí učitelky MŠ individuálně za dodržení hygienických opatření.

Distanční výuka:

 

 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Distanční výuku škola poskytuje v případě, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Podmínky a způsob distanční výuky budou součástí aktualizovaného školního řádu.                                                                                                                

 

Platnost ode dne: 1. 9. 2020                                           Mgr. Jolana Sejbalová

                                                                                                 ředitelka školy

 

Co děti potřebují do MŠ

 • Vždy čisté, pohodlné a praktické oblečení do třídy, které dítěti nebude bránit v pohybu při hrách, cvičení, může se stát, že se dítě ušpiní při výtvarných a pracovních činnostech (tepláky, legíny nebo jen punčochy, tričko, mikinu – dle počasí)

 • Vždy je třeba mít ve skříňce náhradní oblečení do třídy v případě nehody, polití sebe nebo kamaráda (i náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky)

 • Přezůvky do třídy – nejlépe klasické papuče (ne pantofle ani gumové „kroksy“, přezůvky musí mít pevnou patu z důvodu bezpečnosti, nejlépe bez tkaniček-tkaničky pouze ze zdravotních ortopedických důvodů)

 • Oblečení a obuv určené k pobytu venku s ohledem na roční období a aktuální počasí (volte oblečení pohodlné a pevnou sportovní obuv,v blátivém počasí např. Gumáky - počítejte s tím, že se dítě ušpiní, proto je lépe volit oblečení starší)

 • Pyžamo (pro děti, které budou ve školce v době odpoledního odpočinku)

  Pyžamo i papučky je lépe mít podepsané nebo jinak označené, může se stát že si děti při převlékání mohou oblečení nebo přezůvky zaměnit!

 • Jeden balík papírových kapesníků (prosíme, odevzdejte učitelce ve třídě) 

 • V případě, že si díte přinese do MŠ hračku z domu, musí to být hračka bezpečná (plyšová hračka na odpočinek), hračky jako peníze, zbraně - meče, pistole,... nejsou vhodné a dítě si je ve třídě nebude moci ponechat. Učitelka nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo stav hračky, šperků a dalších předmětů, které si dítě do MŠ přinese (v případě, že má díte brýle, mělo by s nimi umět zacházet a starat se o ně).                              

 • Do školky patří pouze děti zdravé (bez rýmy, kašle, teploty), je to ve prospěch dítěte samotného a dětí ostatních jako prevence šíření nemocí. Podávat ve školce dítěti jakékoliv léky je nepřípustné. V případě zranění,vykazování zdravotních obtíží jako teplota nebo alergické reakce vás budeme neprodleně telefonicky informovat...

 

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Zdarma je ke stažení na www.ebook.hanaotevrelova.cz 

Obsahuje ucelené informace:
 • co by mělo dítě před nástupem do školy umět
 • jaké jsou možnosti přípravy předškoláka
 • kdy s přípravou na školu začít
 • kdy je vhodný odklad školní docházky
 • jakou školu vybrat...
Proč jsem ho napsala? 
 • informovaný rodič je chápající a podporující rodič
 • rodiče nejsou odborníci, proto potřebují návod a podporu
 • reaguji na časté dotazy, na které se rodiče ptají...
Co získáte Vy a rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu?
 • předně už samotný e-book zdarma, který obsahuje nejen obecné informace, ale také příběhy z praxe
 • stažením e-booku také možnost získávat nové a praktické informace
 • pokud si rodiče stáhnou e-book přes svůj e-mail, mohou se následně ptát na vše, co je o přípravě a školní zralosti zajímá
 • získají přístup na mé webové stránky www.hanaotevrelova.cz, kde jsou další informace i pro rodiče školáků...