Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

 po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje

Zápis dětí do mateřské školy

Městečko Trnávka

pro školní rok 2019/2020

 

KDY:    ve čtvrtek 9. května 2019 od 7:00 do 16:00 hodin

KDE:     v budově MŠ

U zápisu předložte tyto dokumenty:

·       Rodný list dítěte

·       Občanský průkaz zákonného zástupce

·       V případě odkladu - Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Povinné předškolní vzdělávání a povinnost dostavit se k zápisu platí pro děti narozené do 31. 8. 2014 (tzn. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky).

Rodiče dětí v tomto věku, kteří chtějí vzdělávat dítě v domácím prostředí, či v jiném vzdělávacím zařízení nebo instituci (která není v rejstříku škol), mají rovněž povinnost se k zápisu dostavit a písemnou formou oznámit tzv. individuální vzdělávání.

Povinné vzdělávání je stanoveno v rozsahu minimálně 4 nepřetržitých hodin docházky denně (tj. od 8:00 do 12:00 hodin) a veškerá absence dítěte musí být omlouvána.

Zapsané mladší děti mohou docházku do MŠ zahájit kdykoliv v průběhu školního roku.

Přijímaní dětí mladších tří let je v závislosti na kapacitě MŠ možné, avšak je nutné se v daném termínu dostavit a dítě zapsat, pokud o této možnosti uvažujete. Děti mladší tří let, jejichž rodiče se k řádnému zápisu nedostaví, později pravděpodobně nebudou přijaty, neboť již nebude možné žádat o financování péče pro tyto děti.

Přijímání dětí probíhá dle platných kritérií do naplnění kapacity MŠ. Rozhodující je věk dítěte a spádovost trvalého bydliště ke škole. Přednostně jsou přijímány děti pětileté a čtyřleté, kterým jsme ze zákona povinni místo zajistit.

                               

Těšíme se na vás i na vaše děti!