Září, kamarádství se ve školce daří

Září klepe na dveře,

školka zase otevře.

Příjde do ní mnoho dětí,

bude jich tu jako smetí.

Stanou se z nich kamarádi,

co se mají spolu rádi.

 

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že novela školského zákona, zavádí tzv. DISTANČNÍ VÝUKU také pro děti mateřské školy, pro které je povinné předškolní vzdělávání. Ostatních dětí se tato výuka netýká!

 

 V případě, že se naše mateřská škola uzavře z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření (např. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, je naše mateřská škola povinna vaše „předškoláky“vzdělávat distančně (na dálku).

Podrobnosti této výuky stanovuje třídní učitelka aktuálního předškolního ročníku, která se opírá o legislativu a dané možnosti konzultuje s vedoucí učitelkou a paní ředitelkou MŠ. V případě, že k distančnímu vzdělávání dojde, budete včas informováni o způsobu předávání úkolů, nápadů a dalších krocích.

 

 Děkujeme

 

UPOZRONĚNÍ!!!!

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIVÁDÍ A ODVÁDÍ DÍTĚ POUZE JEDNA OSOBA !!!!!! RESPEKTUJTE PROSÍM TOHLE UPOZORNĚNÍ PRO DOBRO NÁS VŠECH, JAKOŽTO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI COVID-19.

DÁLE OPĚT APELUJEME NA RODIČE!!!!NOSTE VŠICHNI ROUŠKU DO BUDOVY MŠ!!!!AKCEPTUJTE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR!!!!!! DĚKUJEME