VÁŽENÍ RODIČE, ZVEME VÁS NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONANÉ K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

KDY: ČTVRTEK 22.09.2022 V 16:30 HODIN 
KDE: V PŮVODNÍ ŠKOLCE (POBLÍŽ ZŠ, KDE SE KONAL ZÁPIS NA TENTO ŠK.ROK), VE SPODNÍ TŘÍDĚ S NÁZVEM "BROUČČI"
 
PROSÍME O BOHATOU ÚČAST, AŤ VÁM NEUNIKNOU ŽÁDNÉ INFORMACE, ZÁROVĚŃ OMEZTE POČET ZÚČASTNĚNÝCH OSOB ZA JEDNO DÍTĚ (SCHŮZKA JE PRO VŠECHNY TŘI ODDĚLENÍ)
 
POZOR!!!PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ!!!!!!!!!!! DĚKUJEME 

UPOZORNĚNÍ: 

V NAŠÍ ŠKOLCE ŘÁDÍ TZV: "SEDMÁ NEMOC",KTERÁ JE INFEKČNÍ A DÍTĚ S PŘÍZNAKY TÉTO NEMOCI NESMÍ DO KOLEKTIVU!!!!!! 

ZÁROVEŇ PROSÍME, O HLÁŠENÍ TĚCHTO INFEKČNÍCH NEMOCÍ, I PARAZITŮ, AŤ MŮŽEME (SAMOZŘEJMĚ V SOUNÁLEŽITOSTI S GDPR ) INFORMOVAT OSTATNÍ RODIČE.

                                                                                                                                DĚKUJEME 

Září, kamarádství se ve školce daří

Září klepe na dveře,

školka zase otevře.

Příjde do ní mnoho dětí,

bude jich tu jako smetí.

Stanou se z nich kamarádi,

co se mají spolu rádi.

 

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že novela školského zákona, zavádí tzv. DISTANČNÍ VÝUKU také pro děti mateřské školy, pro které je povinné předškolní vzdělávání. Ostatních dětí se tato výuka netýká!

 

 V případě, že se naše mateřská škola uzavře z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření (např. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, je naše mateřská škola povinna vaše „předškoláky“vzdělávat distančně (na dálku).

Podrobnosti této výuky stanovuje třídní učitelka aktuálního předškolního ročníku, která se opírá o legislativu a dané možnosti konzultuje s vedoucí učitelkou a paní ředitelkou MŠ. V případě, že k distančnímu vzdělávání dojde, budete včas informováni o způsobu předávání úkolů, nápadů a dalších krocích.

 

 Děkujeme