DEN DĚTÍ

Vážení rodiče, ve spolupráci s místní knihovnou se pro děti ve čtvrtek   1. 6. 2023 uskuteční program na hřišti, a sice „Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty“. Program proběhne v dopoledních hodinách. Dále děti obdrží překvapení od SRPŠ.

 

Začátky počítačové gramotnosti u předškoláků

Z projektu Šablony III – ICT ve výuce získala naše MŠ 10 dětských tabletů. Předškoláci mají možnost je využívat jednou týdně po dobu max. 30 minut.

Děti využívají naučné aplikace v návaznosti na týdenní témata. Jedná se o další způsob jak vedle tradičních metod zábavnou formou rozvíjet své znalosti a dovednosti.

Konkrétně se rozvíjí: koordinace ruky a oka, jemná motorika, čtenářská a matematická pregramotnost, orientace v čase a prostoru, sluchové vnímání, řešení problémů a další důležité kompetence potřebné k dalšímu vzdělávání.

Příklady využívaných programů: poznávání čísel a písmen, spojování čísel, skládání puzzle, sluchové či obrázkové pexeso, hra na různé hudební nástroje, vybarvování a kreslení, labyrinty, logické hry a další.

 

 “ČARODĚJNICKÝ DEN”

Na čarodějnický den paní učitelky přichystaly zábavný program ve třídách a děti mohly přijít do školky v kostýmech. 

Potom následovala “ČARODĚJNICKÁ STEZKA” na zahradě MŠ, kde děti plnily pohybové úkoly. Splnit měly např. Slalom na předem vyrobených košťátkách, prohodit míčkem žebřiny, absolvovat bobříka odvahy a ručičkou prozkoumat tajuplné nádoby-uhodnout co obsahují, vyzkoušet si kroket, prolézt “strachův pytel” a další…Obdržely potom DIPLOM, který si odnesly domů…

K.D.

 “DEN ZEMĚ”

 Ve čtvrtek 20. Dubna 2023 děti ze třídy “SLUNÍČEK”, vyrazily s paní uč. na “DEN ZEMĚ” do Moravské Třebové.

Na děti čekalo několik stanovišť, které se týkaly přírody a ochrany naší planety země. Děti třeba krmily plyšové kosy, nosily zrníčka do krmítka, vodu do pítka, stavěly komín pro čápy, hledaly ptačí vejce, poznávaly zvuky zvířat a také jejich stopy...Na závěr jsme obdrželi DIPLOM, za zvládnutí všech disciplín a drobné odměny pro dětičky.

Fotky viz. galerie

Kristýna Dvorská 

AKTIVITY MŠ -ČERPÁNÍ FINANCÍ ZE ŠABLON

 

Každý projektový den ze šablon začíná nějakou aktivitou ve třídách MŠ v podání pedagogů. Např: Komunitní kruh, omalovánka, dramatizace, multimédia, hra …Pokračuje setkání s určitými odborníky, kdy se dětem věnují specialisté z daného oboru a končí zpětnou vazbou a diskuzí mezi dětmi a učiteli. Samozřemostí je vypracování a doložení potřebných dokumentů.

Jako první projektový den ve výuce jsme zvolili MOBILNÍ PLANETÁRIUM s programem “SE ZVÍŘÁTKY DO VESMÍRU”. Děti zažily odborný výklad, promítání pohádky uvnitř nafukovací kopule, promítání hvězdiček a samotného vesmíru.

Druhý projektový den spočíval ve výstavě dravců na hřišti TJ Sokol, kde oba odborníci zajistili záživnou ukázku živého ptactva, jejich let a sdělili informace o nich.

Opravdu propracovaný výjezdový projekt byla “akce ZOO”. Kdy jsme na dvě etapy navštívili Zoologickou zahradu v Olomouci. Zde na děti čekali vždy dva odborníci, kteří nás provedli “dotykovou ZOO”, kde jsem se mohli dotknout a prohlédout např: Kůži ze žirafky, mušličky, kosti a paroží, ostny z dikobraze a pod., dále na nás čekalo “setkání se zvířetem”, kdy jsme si mohli pohladit ježečka či agamu. Vše bylo doprovázeno odborným výkladem ze stran odborníků, doplněno námětovou hrou a zakončeno krmením surikat. Potom jsme si Zoo ještě volně prošli a jeli domů. 

Další projektové dny ještě chystáme…

Kristýna Dvorská 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Prosíme rodiče, ať odhlašují své děti jak v jídelně, tak i v MATEŘSKÉ ŠKOLE – do 8:00 daného dne.

Září, kamarádství se ve školce daří

Září klepe na dveře,

školka zase otevře.

Příjde do ní mnoho dětí,

bude jich tu jako smetí.

Stanou se z nich kamarádi,

co se mají spolu rádi.

 

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že novela školského zákona, zavádí tzv. DISTANČNÍ VÝUKU také pro děti mateřské školy, pro které je povinné předškolní vzdělávání. Ostatních dětí se tato výuka netýká!

 

 V případě, že se naše mateřská škola uzavře z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření (např. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, je naše mateřská škola povinna vaše „předškoláky“vzdělávat distančně (na dálku).

Podrobnosti této výuky stanovuje třídní učitelka aktuálního předškolního ročníku, která se opírá o legislativu a dané možnosti konzultuje s vedoucí učitelkou a paní ředitelkou MŠ. V případě, že k distančnímu vzdělávání dojde, budete včas informováni o způsobu předávání úkolů, nápadů a dalších krocích.

 

 Děkujeme