Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že novela školského zákona, zavádí tzv. DISTANČNÍ VÝUKU také pro děti mateřské školy, pro které je povinné předškolní vzdělávání. Ostatních dětí se tato výuka netýká!

 

 V případě, že se naše mateřská škola uzavře z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření (např. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, je naše mateřská škola povinna vaše „předškoláky“vzdělávat distančně (na dálku).

Podrobnosti této výuky stanovuje třídní učitelka aktuálního předškolního ročníku, která se opírá o legislativu a dané možnosti konzultuje s vedoucí učitelkou a paní ředitelkou MŠ. V případě, že k distančnímu vzdělávání dojde, budete včas informováni o způsobu předávání úkolů, nápadů a dalších krocích.

 

 Děkujeme

 

UPOZRONĚNÍ!!!!

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIVÁDÍ A ODVÁDÍ DÍTĚ POUZE JEDNA OSOBA !!!!!! RESPEKTUJTE PROSÍM TOHLE UPOZORNĚNÍ PRO DOBRO NÁS VŠECH, JAKOŽTO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI COVID-19.

DÁLE OPĚT APELUJEME NA RODIČE!!!!NOSTE VŠICHNI ROUŠKU DO BUDOVY MŠ!!!!AKCEPTUJTE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR!!!!!! DĚKUJEME