EDASTIM - program na podporu školní připravenosti

1) 

Program je zaměřený na podporu školní připravenosti a prevenci školní neúspěšnosti za spoluúčasti rodiče a je jednou z možností, jak minimalizovat nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte před vstupem do základního vzdělávání.

Jedná se o 10 lekcí v období listopad až březen. Lekce budou probíhat dle rozpisu. Zaměříme se především na rozvoj grafomotoriky, řeči, sluchového vnímání, zrakového vnímání, prostorové a časové orientace a základních matematických představ, ale i emočních a volních procesů, sociálních dovedností.

KDYŽ MÁ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU ROZVINUTÁ VŠECHNA VNÍMÁNÍ A DÍLČÍ FUNKCE, MÁ DOBRÝ ZÁKLAD PRO ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ A PRO ÚSPĚŠNÝ START ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

 

2) 

Termíny lekcí programu EDASTIM 2023/24  

Pokud příjmení Vašeho dítěte začíná na písmeno

 A, C, E, G, H, CH, J, K nebo M,

budeme se potkávat letos 7.11., 21.11., 12.12. v MŠ u kostela

a pak v příštím roce 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 26.3. a 9.4. již v ZŠ.

Pokud příjmení Vašeho dítěte začíná na písmeno

P, S, T, V, W nebo Z,

budeme se potkávat letos 14.11., 28.11., 19.12. v MŠ u kostela a pak v příštím roce 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 19.3., 2.4. a 9.4. již v ZŠ.

Začátek vždy v 16:00. S sebou dobrou náladu.

3) Užitečné odkazy :

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku 

 

4) Pokud máte zájem o individuální materiály pro svého předškoláka, lze si je objednat na studijniliteratura.cz/edastim-sada-10-pracovnich-sesitu.html.

Jedná se o 10 složek s pracovními listy, ze kterých vybírám některé materiály na jednotlivé lekce, a s návodem pro rodiče.

 

5) O čem byly jednotlivé lekce?

 1.lekce:  - řečové dovednosti: seznámení, představování, říkanky 
              - grafomotorický cvik Dráhy (uvolnění paže, zápěstí, prstů)
              - správný úchop psacího náčiní
              - sluchové vnímání - první hláska S,L,P,M
              - matematické představy (hrací kostka, prsty)
2.lekce : - jemná motorika (cvičení prstů, motání klubíčka)
             - grafomotorika ( klubíčka, kruhy)
             - sluchové vnímání a matematické představy  (počet slabik ve slově)
             - pexeso pro uši
             - řeč ( podřazené a nadřazené pojmy - ovoce, jídlo, ...
3. lekce : ...
 
                                           S pozdravem  Mgr. Ludmila Šimečková