Aktuality

Změna ve funkci ředitele školy

03.08.2020 13:48
Dnem 1.8.2020 převzala funkci ředitelky Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy, paní Mgr. Jolana SEJBALOVÁ.

Prázdniny

02.07.2020 07:38
Hezké prázdniny všem přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Městečko Trnávka.

Za rytířem Toulovcem

26.06.2020 13:43
Že bychom v závěru školního roku nezvládli alespoň jeden zajímavý výlet? To ne! Zachránil nás rytíř Toulovec z Litomyšle. Takto nám pravil: ,, Morová rána, díky Bohu, opustila zemi českou a já mohu procházet Litomyšlí. Chci Vám ukázat její krásy a něco zasít do Vašich hlav. Zvedněte zadky,...

Ukončení školního roku

23.06.2020 09:00
Vydání vysvědčení pro všechny žáky 1. - 8. třídy proběhne dne 30. 6. 2020 od 8.05 hod. venku před školou nebo ve třídách. Bude trvat maximálně 30 minut. Rodiče, mohou přijít společně se svými dětmi, aby si je potom mohli odvést. Po vydání vysvědčení již nebude zajištěn dohled nad žáky ve...

Obnovení provozu školy pro žáky 2. stupně

03.06.2020 09:53
V souladu s pokyny MŠMT ze dne 27. 5. 2020 je od 8. 6. 2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 2. stupně za účelem skupinových konzultací v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Konzultace budou probíhat denně v době od 8.05 hod do 11.35 hod....

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

29.05.2020 09:01
  Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Z důvodu coronavirové krize ředitel školy ruší úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině v měsících duben – červen 2020. Poplatky již zaplacené do konce června se vrátí rodičům nebo se na jejich žádost převedou do nového...

Obnovení provozu školy pro žáky 1. stupně

21.05.2020 15:56
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně ZŠ. Účast žáků je dobrovolná. Zúčastnění žáci předloží čestné prohlášení dle vzoru, které již obdrželi. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování...

Obnovení provozu mateřské školy

21.05.2020 11:33
Rada obce, jakožto statutární orgán zřizovatele Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka,okres Svitavy,rozhodla po poradě s vedením školy a průzkumu zájmu o umístění dětí do mateřské školy obnovit za dodržení předepsaných pokynů (MŠMT)  provoz mateřské školy...

Obnovení provozu školy pro žáky 9. ročníku

07.05.2020 10:20
  V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky, které se budou konat dne 8. června 2020. Účast žáků je dobrovolná. Jejich „výuka“ bude zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám a bude...

Od zápisu do lavice

05.05.2020 12:37
 Soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka doručíme jako dárek všem budoucím prvňáčkům, aby se mohli  do září připravit na tzv. DOBRÝ START. Více informaci na https://www.zsmtrnavka.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-rocniku/
Školský portál Pardubického kraje

Žákovská knížka

Zpravodaj Trnaváček

POZVÁNKY

 
 

 

    

Ovoce a zelenina do škol:

 

Mléko do škol: