Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

19.11.2021 14:15
V pondělí 22. a 29. 11 2021 podstoupí žáci všech ročníků testování antigenním testem. Po dobu testování budou mít žáci ochranu úst a nosu, kterou si ve třídě po negativním výsledku testu mohou sejmout. NETESTUJÍ se žáci, kteří doloží výsledek testu z oficiálního testovacího místa...

Platba za Kladky 2022

16.10.2021 08:49
Vážení rodiče, částku za lyžařský výcvik  žáků 1.stupně lze uhradit na účet školy ČSOB 181896458/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, toto:  KLADKY, příjmení dítěte a třídu ( např.Kladky, Nováková, 2.).  V nezbytném případě lze kurzovné uhradit hotově  v kanceláři školy....

Elektronická žákovská knížka – BAKALÁŘI

13.10.2021 07:36
 Vážení rodiče, od letošního školního roku 2021/2022 opouští vyučující tradiční „papírovou“ žákovskou knížku a přecházejí na elektronickou (1. ročník až od 2. pololetí), kterou naleznete na stránkách školy www.zsmtrnavka.cz v záložce „BAKALÁŘI“. Zde po zadání přihlašovacího jména a hesla,...

Ředitelské volno a státní svátek

21.09.2021 09:53
Upozorňujeme rodiče, že dne 27.9. je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky. Státní svátek - Den české státnosti připadá na úterý 28.října.  Žáci půjdou do školy ve středu 29.9.2021.

UPOZORNĚNÍ

01.09.2021 14:28
Zákonní zástupci žáka, který v posledních 14 dnech pobýval v zahraničí, mají povinnost o této skutečnosti informovat školu. Před vstupem do školy se žák musí prokázat negativním PCR testem nebo dokladem o dokončeném očkování. Negativní test nelze nahradit čestným prohlášením.  

Zahájení školního roku 2021/2022

26.08.2021 14:23
Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 v 8:05 hod. na prostranství před školou. Po úvodních slovech pana starosty a paní ředitelky se žáci 1. třídy odeberou s paní učitelkou Žouželkovou a se svými rodiči do budovy...

Volná pracovní pozice

11.08.2021 06:40
Do pracovního kolektivu sborovny Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy, hledáme učitelku (učitele) pro výuku předmětů D, VV, PČ, popřípadě 1. st. ZŠ s nástupem 25. 8. 2021 nebo dle dohody. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adresu zs.mtrnavka@mtr.cz nebo telefonicky 736...

30.6.2021 Ukončení školního roku

25.06.2021 12:25
Vydání vysvědčení pro všechny žáky 1. - 8. třídy proběhne dne 30. 6. 2021 od 8.05 hod. v kmenových třídách. Bude trvat maximálně 30 minut.  Provoz ŠD, vydávání obědů - Po vydání vysvědčení bude zajištěn dohled do 12:00, včetně oběda pro žáky 1. – 4....

Úplata za ŠD

14.06.2021 13:51

Volná pracovní pozice

27.05.2021 10:12
Do pracovního kolektivu sborovny Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy, hledáme učitelku (učitele) zeměpisu a tělesné výchovy,  s nástupem 25. 8. 2021. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adresu zs.mtrnavka@mtr.cz nebo telefonicky 736 629 814.  
Školský portál Pardubického kraje

Žákovská knížka

Zpravodaj Trnaváček

Ovoce a zelenina do škol:

 

1x jablko, jablečná šťáva, 1x rajče

Mléko do škol:

1x mléko