2. třída SLUNÍČKA

Třídní učitelka: Vlasta Konečná