2. třída SLUNÍČKA

Třídní učitelka: Vlasta Konečná

Lidské tělo

- uvědomění si vlastního těla 

- rozvoj smyslového vnímání

- učit se pojmenovávat části lidského těla, získat povědomí o tom, jak tělo funguje

- seznamování se se způsobem ochrany zdraví a bezpečí (zdravá výživa, pohyb, oblečení)

- v případě potřeby mít povědomí, kde hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat)

 

viz. fotogalerie                                                                                  Pavlína Veverková

                                                         

Zimní radovánky

Roztrhla se peřina,

sněžit venku začíná.

V zimě mrzne, padá sníh,

hrajeme si v závějích.

 

     Konečně se děti dočkaly sněhové peřiny, které si náležitě užívají. Stavějí sněhuláky, bobují, malují do sněhu pomocí barviček apod.

 

viz. fotogalerie                                                                                                         Pavlína Veverková