2. třída SLUNÍČKA

Třídní učitelka: Pavlína Makrlíková, DiS

DÝŇOVÁNÍ

 

     V naší třídě ,,Sluníčka“ ve čtvrtek dne 25.11.2018 proběla akce s názvem Dýňování. Tato akce byla pro obě oddělení společná. Rodiče s dětmi za námi přišli a společnými silami vydlabávali a zdobili dýně, které jsme si ponechali ve školičce jako výzdobu na další podzimní akcičku.

Pavlína Makrlíková, DiS

                                                                                   

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

Příprava na ,,Uspávání broučků"

     Děti se pilně připravovaly na tuto akcičku. Ve třídě s paní učitelkou nacvičovaly písničky a při pobytu venku chystaly pro broučky hromádku listí, kde na ně čekala připravená postýlka.

 

Pavlína Makrlíková, DiS

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

     Dne 1.11.2018 v naší školičce proběhla akce pro rodiče a děti s názvem Uspávání broučků. 

     Jako první následoval lampionový průvod, pomocí kterého jsem přilákali všechny broučky na zahradu MŠ, kde na ně čekala připravená postýlka na hromádce listí. Děti broučkům zazpívaly písně a tak uložily zahradu a broučky zimnímu spánku.

Pavlína Makrlíková, DiS

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

PODZIM VE ŠKOLCE

S dětmi jsme během podzimních měsíců prožili a naučili se spoustu zajímavosti. Děti se seznamovaly s ptactvem, zdokonalovaly sluchové rozlišování, procvičovaly chůzi a běh se změnami směru a tempa, poznávaly barvy a nejrůznější zvuky.

Učili jsme se o ovoci a zelenině, kde bylo úkolem dětí poznat a pojmenovat ovocné stromy, jejich plody a pojmenovat zeleninu. Chodili jsme na vycházky do sadů, kde jsme aktivně pozorovali podzimní úrodu a pěstování zeleniny na zahrádkách. Děti poznávaly ovoce pomocí smyslů (zrak, čich, hmat a především chuť).  Ovoce jsme využili i jako razítka ke tvoření výzdoby na nástěnku. Snažili jsme se ovoce i zeleninu vymodelovat dle předlohy. Využívali jsme námětovou hru na obchod, zahradníka, sadaře apod, kde děti pracovaly s ovocem a zeleninou.

S dětmi jsme pozorovali pole a polní techniku, získávali informace o polních plodinách, dramatizovaly pohádku ,,O velké řepě“. S pohádkou jsme dále pracovali – určovali jsme pořadí, počty, posloupnost děje, orientovali se v prostoru, rozvíjeli grafomotoriku. Polní plodiny jsme využili i se cvičením s padákem.

Dále jsme se učili o lesních zvířátkách. Děti měly za úkol poznat a pojmenovat zvířátka žijící v lese. Mít povědomí o jejich životě. Hrály hudebně pohybové hry, počítaly s veverkou Čiperkou, procvičovaly různá dechová a artikulační cvičení, prohlížely knihy a encyklopedie. Vyráběly společnými silami les a kreslily lesní zvířátka.

Nadšeně jsme pozorovali změny v přírodě a počasí. Děti sledovaly potoky a učily se o nutnosti vody v přírodě. Při pobytu venku pozorovaly stromy, sbíraly listí, se kterým jsme dále pracovali. Přiřazovaly listy ke stromům, procvičovaly počty, rozvíjely jemnou motoriku a využívaly je k estetické výzdobě třídy. Ke své práci děti využívaly i nejrůznější podzimní plody (kaštany, žaludy, bukvice apod).

                                                                                                                                                                                                Pavlína Makrlíková

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

HALLOWEEN 

                                                                                                                                                        Pavlína Makrlíková

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA

     V předvánočním čase měli možnost rodiče s dětmi přijít do MŠ a vyrobit si vánoční dekoraci v podobě stromečku. Mile mě překvapil zájem a účast na tvoření. Tím to bych vám ráda poděkovala za váš čas a chuť společně s dětmi tvořit. Stromečky se všem velice povedly a ozdobily spoustu domácností.

                                                                                                                                                                                                        Pavlína Makrlíková, DiS

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

ADVENTNÍ ČAS

     První adventní neděli děti vystoupily u Obecního domu, kde si pro rodiče a veřejnost připravily básničky a písničky, díky kterým se rozsvítil stromeček. Druhou adventní neděli jsme byli vystupovat v KD, kde se děti ukázaly jako vločky při tanci na píseň Bílý slon od Dády Patrasové.

     Navštívili jsem také výstavu Betlému v místní knihovně, které zároveň chceme poděkovat za vždy připravený program pro děti.

     Před nadílkou si děti ozdobily vánoční stromeček a čekaly, jak to celé vůbec dopadne. Rodiče jsme na chviličku vytrhly z předvánočního shonu a okamžik jsme jim zpříjemnili krásnou vánoční besídkou.  I k nám do školky přišel Ježíšek, který donesl dětem za celoroční snažení spoustu nových hraček.

     Před Vánocemi se nesmí zapomínat ani na zvířátka, tudíž jsme se s dětmi vypravili do lesa, kde jsme nechali zvířátkům na přilepšenou spoustu dobrot.

     Děti měly možnost vyzkoušet si některé tradice. Při pobytu venku jsme natrhali barborky, rozkrajovali jablka, házeli botou …

                                                                                                                                                                             Pavlína Makrlíková, DiS

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

KLADKY A NAŠI NEJMENŠÍ

     Pár odvážlivců ze školičky si trouflo přidat se k ZŠ a vyrazit společně zdolat kopec ve SKI KLADKY. Počáteční rozpaky se brzy rozplynuly a děti se těšily ze svých úspěchů.

     Po rozhovoru s dětmi je nejvíce zaujal připravený slalom, jízda na vleku a především obrovská pochvala, kterou sklidily za své pokroky. Lyžařský kurz děti zhodnotily slovy ,, BYLO TO SUPER, PŘÍŠTĚ ZAS“.

     Tímto bych chtěla poděkovat Lyžařské škole SNOWFOX Prostějov za profesionální výuku a empatický přístup k dětem, SKI KLADKY za umožnění výcviku a všem dalším zúčastněným za pomoc a trpělivost.

                          DĚKUJEME, za MŠ Makrlíková Pavlína

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................