2. třída SLUNÍČKA

Třídní učitelka: Pavlína Makrlíková, DiS

DÝŇOVÁNÍ

 

     V naší třídě ,,Sluníčka“ ve čtvrtek dne 25.11.2018 proběla akce s názvem Dýňování. Tato akce byla pro obě oddělení společná. Rodiče s dětmi za námi přišli a společnými silami vydlabávali a zdobili dýně, které jsme si ponechali ve školičce jako výzdobu na další podzimní akcičku.

Pavlína Makrlíková, DiS

                                                                                   

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

Příprava na ,,Uspávání broučků"

     Děti se pilně připravovaly na tuto akcičku. Ve třídě s paní učitelkou nacvičovaly písničky a při pobytu venku chystaly pro broučky hromádku listí, kde na ně čekala připravená postýlka.

 

Pavlína Makrlíková, DiS

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

     Dne 1.11.2018 v naší školičce proběhla akce pro rodiče a děti s názvem Uspávání broučků. 

     Jako první následoval lampionový průvod, pomocí kterého jsem přilákali všechny broučky na zahradu MŠ, kde na ně čekala připravená postýlka na hromádce listí. Děti broučkům zazpívaly písně a tak uložily zahradu a broučky zimnímu spánku.

Pavlína Makrlíková, DiS

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

PODZIM VE ŠKOLCE

S dětmi jsme během podzimních měsíců prožili a naučili se spoustu zajímavosti. Děti se seznamovaly s ptactvem, zdokonalovaly sluchové rozlišování, procvičovaly chůzi a běh se změnami směru a tempa, poznávaly barvy a nejrůznější zvuky.

Učili jsme se o ovoci a zelenině, kde bylo úkolem dětí poznat a pojmenovat ovocné stromy, jejich plody a pojmenovat zeleninu. Chodili jsme na vycházky do sadů, kde jsme aktivně pozorovali podzimní úrodu a pěstování zeleniny na zahrádkách. Děti poznávaly ovoce pomocí smyslů (zrak, čich, hmat a především chuť).  Ovoce jsme využili i jako razítka ke tvoření výzdoby na nástěnku. Snažili jsme se ovoce i zeleninu vymodelovat dle předlohy. Využívali jsme námětovou hru na obchod, zahradníka, sadaře apod, kde děti pracovaly s ovocem a zeleninou.

S dětmi jsme pozorovali pole a polní techniku, získávali informace o polních plodinách, dramatizovaly pohádku ,,O velké řepě“. S pohádkou jsme dále pracovali – určovali jsme pořadí, počty, posloupnost děje, orientovali se v prostoru, rozvíjeli grafomotoriku. Polní plodiny jsme využili i se cvičením s padákem.

Dále jsme se učili o lesních zvířátkách. Děti měly za úkol poznat a pojmenovat zvířátka žijící v lese. Mít povědomí o jejich životě. Hrály hudebně pohybové hry, počítaly s veverkou Čiperkou, procvičovaly různá dechová a artikulační cvičení, prohlížely knihy a encyklopedie. Vyráběly společnými silami les a kreslily lesní zvířátka.

Nadšeně jsme pozorovali změny v přírodě a počasí. Děti sledovaly potoky a učily se o nutnosti vody v přírodě. Při pobytu venku pozorovaly stromy, sbíraly listí, se kterým jsme dále pracovali. Přiřazovaly listy ke stromům, procvičovaly počty, rozvíjely jemnou motoriku a využívaly je k estetické výzdobě třídy. Ke své práci děti využívaly i nejrůznější podzimní plody (kaštany, žaludy, bukvice apod).

                                                                                                                                                                                                Pavlína Makrlíková

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................

HALLOWEEN 

                                                                                                                                                        Pavlína Makrlíková

Fotogalerie

.................................................................................................................................................................................................................................................