2. třída SLUNÍČKA

Třídní učitelka: Kristýna Dvorská
 
Střídající učitelka: Renata Fléglová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK KLADKY

Odkaz s fotografiemi naleznete na hlavní stránce tohoto webu, ve článku s názvem "Z Kladek".

Myslím si, že si děti výcvik užily. Den, co den dělaly pokroky a byly velice šikovné. Vše zdatně zvládaly s úsměvem na rtech. Jsem ráda, že pro letošní výcvik, byly sněhové podmínky více než slušné a výcvik tak proběhl v prvoním termínu.

Uspávání broučků

Ve středu 27.10.2021 v odpoledních hodinách jsme se společně s rodiči sešli na zahradě naší školičky, kde na všechny přítomné čekala výstava dýňového tvoření a nádherných podzimníčků, které mohly děti ze třídy Sluníčka po celý měsíc říjen nosit do školky.

Kdo měl chuť mohl si opéct špekáček nebo se alespoň u ohně ohřát. Akce završila průvodem po obci, kde jsme pomoci lucerniček a lampionů posvítili na cestu všem broučkům. Těm jsme na zahradě MŠ zazpívali písničky, a tak je i celou zahradu uložili k zimnímu spánku. Akce se vydařila a všichni odcházeli s úsměvem na tvaři do svých domovů.

viz. fotogalerie                                                                           Pavlína Veverková

 

 

 

Dýňování

Ve čtvrtek 21.10.2021 proběhlo v mateřské škole dýňování. Všichni nadšenci a příznivci dlabání dýní si našli chviličku času a přišli za námi, podělit se o svůj um. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

                                                                                                 Pavlína Veverková

 

Skřítci podzimníčci

Touto cestou bych chtěla velice poděkovat všem zapojeným rodičům a dětem, kteří vyrobili ty nejkrásnější podzimníčky. Potvrdilo se mi, že o spolupráci a kreativitu ve třídě SLUNÍČEK skutečně není nouze.

Všichni podzimníčci budou tvořit výzdobu na ,,Uspávání broučků“, kde se s nimi budete moci vyfotit. Skutečně jsou boží :)

 

viz. fotogalerie                                                                             Pavlína Veverková

Vitamíny z ovoce a zeleniny

V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali tématu ovoce a zelenina. Děti měly výborný přehled o potravinách. Bez problémů vše správně roztřídily, zpívaly tématické písně, učily se říkanky. Naučily se i mazurku, která se jim velice zalíbila. Tématicky jsme zdobily šatnu dětí i třídu.

Tím to bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám darovali ovoce a zeleninu na naši výstavku. Děti si vše samostatně zpracovaly – oškrabaly, nakrájely a mnozí ochutnaly i nové doposud neznámé chutě. Ovoce poznávaly pomocí chutě se zavázanýma očima. K velkému překvapení děti spoustu ovoce poznaly. Ovoce a zeleninu jsme poznávali i prostřednictvím zraku, čichu a hmatu.  Z potravin si děti tvořily obrázky, do kterých se s chutí pustily.

Chodili jsme na procházky a pozorovali práce na zahrádce, vyhledávali ovocné stromy a záhonky se zeleninou. Vše nás tak zmohlo, že jsme byli rádi za zasloužilý odpočinek.

 

viz. fotogalerie                                                                               Pavlína Veverková

 

Měsíc září máme zdárně za sebou a děti z oddělení ,,Sluníček“ nadále s úsměvem dochází do naší školičky. Po prázdninách byly plni elánu a zážitků z prázdnin, o které se s radostí chtěly podělit se svými kamarády. Bylo pro mě velmi povzbuzující pozorovat jejich spokojené tváře a touhu naučit se a poznávat nové věci.

Máme za sebou spoustu výtvarného tvoření, pohybových her a cvičení. Nejvíce děti zaujala dramatizace pohádky ,,O velké řepě " a cvičení s padákem. Jeden den jsme věnovali ,,Bramboriádě ", kde hrály hlavní roli samozřejmě brambory. Tento den si děti velice užily.

 

viz. fotogalerie                                                                               Pavlína Veverková